Bezpłatny program szczepień przeciwko grypie dla osób 60+

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie sezonowej przeznaczone są dla poznaniaków w wieku od 60 roku życia, a finansowane z budżetu Poznania w ramach miejskiego programu profilaktyki grypy.

Warunki udziału w programie i wymagane dokumenty

Aby wziąć udział w programie, należy spełnić określone warunki. Konieczne są: 

 • dokument z numerem PESEL lub ze zdjęciem i datą urodzenia,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie/zameldowanie na terenie Poznania (lub oświadczenie) i oświadczenie uczestnika o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego właściwego dla miasta Poznania,
 • kwalifikacja lekarska (stwierdzony brak przeciwwskazań do zaszczepienia). To ważne, ponieważ szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim. Jeśli zostanie ono odroczone ze wskazań zdrowotnych, uczestnik programu będzie miał wyznaczony kolejny termin i zabezpieczoną szczepionkę.
 • podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie:

FORMULARZ ZGODY I OŚWIADCZENIE (DOCX, 37.88KB)

Gdzie się zaszczepić

Aby się zaszczepić, należy zgłosić się do jednej z wybranych przychodni w Poznaniu. Nie obowiązuje rejonizacja. Można wybrać dowolny punkt. Zasady przyjęć w poszczególnych przychodniach ustalane są indywidualnie. Po wybraniu przychodni należy się z nią skontaktować - zadzwonić pod podany w wykazie numer telefonu, by ustalić sposób zgłaszania się na szczepienia. 

Aktualne punkty szczepień:

Jeżyce

 1. "Edictum" Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, tel. 61 847 04 54, 573 149 181
 2. Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Vitamed" s.c. ul. Galla 2D, tel. 61 841 17 15
 3. "Nasze Zdrowie" K. Plesiński i Partnerzy Lekarska Spółka Partnerska ul. Strzeszyńska 63, tel. 61 822 10 96

Wilda

 1. NZOZ INTERMED Poradnia Medycyny Rodzinnej, ul.  28 Czerwca 1956 r. Nr 149, tel. 61 833 29 11
 2. NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego  ZDROWIE, Filia: ul.Osinowa14/16, tel. 61 830 34 24

Stare Miasto

 1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Solna 21, tel. 26 157 26 26 

Nowe Miasto

 1. NZOZ Salvita Sp. z o.o., os. Lecha 120, tel. 61 877 84 01
 2. Filia: NZOZ SALVITA Sp. z o.o., ul. Katowicka 11/U16, tel. 61 887 42 95

Grunwald

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Szylinga 1, tel. 26 157 44 04 

Zasady bezpieczeństwa

W związku z zagrożeniem COVID-19, na terenie wszystkich punktów szczepiących obowiązują zasady reżimu sanitarnego: zachowanie dystansu, zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk.

Informacje o  bezpłatnych szczepieniach przeciwko grypie sezonowej można uzyskać także pod numerem telefonu Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44.