Biblioteki

Biblioteki to dziś nie tylko tradycyjne książki. Można w nich również wypożyczyć płytę z książką do posłuchania lub ciekawy film na DVD, a nawet bezpłatnie skorzystać z Internetu, szukając potrzebnych informacji. Poniżej opisujemy kilka największych poznańskich bibliotek, z których mogą korzystać seniorzy. A naprawdę warto! Dobra książka czy film, to nie tylko sposób na miłe spędzanie wolnego czasu, ale również źródło wiedzy o świecie. A wiedza to rozwój - niezależnie od wieku.

Biblioteka Raczyńskich

Adresy i telefony 
Budynek Główny - pl. Wolności 19, tel. 61 852 94 42   
Centralna Wypożyczalnia - ul. Św. Marcin 65,
tel. 61 853 66 55

Sprawdź godziny otwarcia Wypożyczalni Centralnej.

Biblioteka Raczyńskich to największa biblioteka publiczna w Poznaniu i dająca chyba najwięcej możliwości swoim czytelnikom. W jej czytelniach dostępne są liczne gazety i czasopisma, a oprócz  książek - od naukowych po beletrystykę, można w niej wypożyczyć także tzw. audiobooki, czyli książki do słuchania oraz filmy. Oferuje także bezpłatny dostep do Internetu dla swoich Czytelników.   

Zasady udostępniania zbiorów

Czytelnikiem Biblioteki Raczyńskich może zostać osoba przebywająca na terenie Poznania stale lub czasowo, na podstawie wypełnionej Karty zapisu.  Zbiory można wypożyczać samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby, którą można wskazać w Karcie zapisu jako osobę do tego upoważnioną. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla tych seniorów, którzy mają trudności z samozielnym poruszaniem się po mieście.

Z zasady jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć: 6 książek, 2 książki mówione i 2 jednostki innych multimediów (filmy, muzyka). W Centralnej Wypożyczalni na ul. Św. Marcin 65 można wypożyczyć jednorazowo 6 książek, 2 książki mówione i 4 jednostki innych multimediów. W przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku placówek, Czytelnik może wypożyczyć łącznie maksymalnie 25 materiałów bibliotecznych. Książki (także mówione) wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, filmy na 7 dni. Jednak okres wypożyczenia książek i innych zbiorów (poza filmami) może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub mailowo, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

Osoby po 75 roku życia mogą korzystać ze zbiorów dla osób niewodomych i słabowidzących po okazaniu dowodu osobistego.

Opłaty

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne. Dodatkowo, wydawana jest bezpłatnie elektroniczna „Karta czytelnika” – niezbędna przy korzystaniu z wypożyczalni skomputeryzowanej. Biblioteka pobiera opłaty jedynie:
a) za przetrzymywanie wypożyczonych materiałów,
b) za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów,
c) za duplikat „Karty Czytelnika” w przypadku jej utraty,
d) za wysłane upomnienie pocztowe,
e) oraz za niestandardowe usługi biblioteczne.

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie Czytelni Zbiorów Specjalnych

Punkt dostępu do Internetu

Biblioteka Raczyńskich oferuje wszystkim swoim czytelnikom również bezpłatny dostęp do Internetu, z którego można korzystać w godzinach otwarcia Biblioteki. Każda osoba ma prawo do 30-minutowego jednorazowego dostępu do stanowiska komputerowego, ale w przypadku braku innych chętnych do korzystania z komputera, czas ten może być wydłużony. Dyżurny bibliotekarz udziela pomocy osobom korzystającym z Punktu dostępu do Internetu, w szczególności może udzielić podstawowych porad dotyczących korzystania z komputera, jego oprogramowania,  a także pomóc w wyszukiwaniu informacji w Internecie. 

Oddziały biblioteki w Poznaniu

Oprócz księgozbioru Wypożyczalni Centralnej, Biblioteka Raczyńskich zaprasza również do korzystania ze swoich 49 filii. Są to placówki różnego typu, rozmieszczone we wszystkich dzielnicach Poznania. Wśród nich jest także specjalna filia, przeznaczona dla osób niewidomych, niedowidzących i mających problemy z czytaniem, mieszcząca się na ul. Mielżyńskiego 27/29. W części oddziałów jest także możliwość bezpłatnego dostępu do Internetu. Szczegółowy opis oferty poszczególnych filii znajdą Państwo tutaj.

Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Adresy i telefony
ul. Bolesława Prusa 3
tel. 61 66 40 873

Wielkopolska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory o charakterze naukowym i popularnonaukowym, a także zbiory literatury pięknej i beletrystyki. Posiada również tzw. "książki mówione" dla osób niewidomych i niedowidzących (gł. z beletrystyki). Biblioteka posiada również stanowiska z dostępem do Internetu dla swoich użytkowników, służące celom edukacyjnym.

Zasady udostępniania zbiorów

Korzystać ze zbiorów biblioteki mogą wszystkie osoby posiadające ważną kartę biblioteczną - jest ona wydawana bezpłatnie po zapisaniu się do biblioteki i jest ważna przez okres trwania danego roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania. Z karty może korzystać tylko osoba będąca jej właścicielem, która może upoważnić jedną osobę do kontaktów w jego imieniu z wypożyczalnią. Wystarczy wypełnić odpowiedni druk dostępny w wypożyczalni.

Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 4 tygodni. Termin wypożyczenia można przedłużyć przed upływem terminu zwrotu 1 raz na kolejne 4 tygodnie osobiście lub telefonicznie, jeśli wypożyczona książka nie stanowi szczególnie poszukiwanej pozycji

Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory czytelnikom w godz.:
poniedziałki, środy, piątki - 9.00 - 16.00
wtorki i czwartki - 10.00 - 18.00

Więcej informacji na temat zasad wypożyczania zbiorów można znaleźć klikając TUTAJ oraz na stronie domowej Biblioteki.

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Adresy i telefony:
ul. Mielżyńskiego 27/29
tel. 61 852 74 41
 
Zasady udostępniania zbiorów
Korzystać ze zbiorów biblioteki mogą osoby, które posiadają kartę biblioteczną, wydawaną na okres jednego roku. Karta ważna przez 12 miesięcy od daty zapisu kosztuje 12 zł.
Uprawnia do korzystania z czytelni, gdzie udostępniane są wszystkie zbiory (czas realizacji 10-15 min.), natomiast na zewnątrz można wypożyczać druki wydane po 1945 roku. - czas realizacji zamówień to również ok. 15 minut. Wypożyczać takie zbiory mogą wszyscy posiadacze karty bibliotecznej, pod warunkiem stałego lub czasowego zameldowania w województwie wielkopolskim.

Godziny otwarcia
  • poniedziałki i czwartki od godz. 9.00-17.00 (składanie zamówień w wypożyczalni do 16.30.)
  • wtorki, środy i piątki od godz. 9.00-16.00 (skałdanie zamówień w wypożyczalni do 15.30.),
  • w okresie od maja do września czytelnia i wypożyczlania czynne w godz. od 9.00-15.00 (składanie zamówień w wypożyczalni do 14.00)

Więcej informacji znajdą Państwo w stronie domowej Biblioteki.