Centrum Kultury ZAMEK

Centrum Kultury ZAMEK

ul. Św. Marcin 80/82, tel. 61 6465 272 (od wtorku do niedzieli w godz. od 12.00 do 20.00) lub 61 6465 260 (codziennie w godz. 10.00-21.00)

Fragment zgłoszenia konkursowego:

Centrum Kultury ZAMEK to jedna z największych instytucji upowszechniania kultury w Polsce. Jest miejscem otwartym, w którym organizowane są festiwale, wystawy, cykle programowe oraz projekty edukacyjne, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i regionalnym. Celem naszej działalności jest zaspokajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości".

CK ZAMEK rozwija swoją działalność, kierując do seniorów różnorodną ofertę kulturalną. Organizuje specjalne seanse filmowe, prowadzi Uniwersyteckie Wykłady na ZAMKU oraz umożliwia osobom starszym i niepełnosprawnych udział w warsztatach artystycznych. CK ZAMEK proponuje także zwiedzanie obiektu z przewodnikiem, dedykowane seniorom.

Uzasadnienie:

Centrum Kultury ZAMEK proponuje seniorom różnorodną ofertę kulturalną. Seniorzy korzystać mogą  m.in. z warsztatów artystycznych (w pracowni grafiki, pracowni malarstwa, pracowni rysunku, pracowni ceramiki i rzeźby, pracowni fotografii), zwiedzania obiektu z przewodnikiem, seansów filmowych w ramach Nowego Kina Pałacowego (bilety dla seniora 13 zł). Dodatkowo seniorzy uczestniczyć mogą z bezpłatnych wykładów okolicznościowych, „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”.

Informacje o comiesięcznej ofercie CK ZAMEK umieszczane są w Tytce Seniora oraz w cyfrowym informatorze seniora (dostępnym w Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Ratajczaka oraz w CK Zamek). Dodatkowo w CK ZAMEK znajduje się punkt informacyjny, w którym seniorzy mogą uzyskać wskazówki dotyczące bieżącej oferty oraz orientacji w przestrzeni budynku. W CK ZAMEK znajdują się windy dla osób niesprawnych ruchowo, skorzystać można również ze wsparcia ochrony budynku i pracowników instytucji.

Na stronie internetowej oraz za pośrednictwem portali społecznościowych CK ZAMEK na bieżąco publikowane są zaproszenia i relacje z wydarzeń organizowanych z myślą o seniorach. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.zamek.poznan.pl oraz www.facebook.com/ckzamek/

Stała oferta:

Seanse w Kinie Pałacowym, Klub Seniora w każdy czwartek o godz. 13:00, koszt zakupu biletu wynosi 13 złotych. Poza tym istnieje możliwość zakupu biletu w cenie ulgowej.

Wydarzenia w Centrum Kultury ZAMEK w dużej mierze są bezpłatne m.in. Galeria Fotografii oraz Galeria Fotografii pf oraz Galeria Sztuki Współczesnej Profil, wykłady uniwersyteckie, spotkania literackie, koncerty w ramach cyklu Moja Muzyka i wiele innych. 

Wspólne Niedziele na ZAMKU stanowią element całorocznego projektu „Pochwała wolności”, który powstał z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Istotą projektu będzie refleksja nad ideą wolności oraz budowanie świadomej, aktywnej i odpowiedzialnej wspólnoty.

Każda z Wspólnych Niedziel jest skupiona wokół konkretnego zagadnienia, jak ekologia, wolność, czy ekonomia.