Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Cyberbezpieczeństwo klienta usług finansowych – webinarium dla seniorów

28.7.2022

Logotyp Komisji Nadzoru FinansowegoOrganizatorem seminarium online jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji zaprasza na seminarium online „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”, które odbędzie się 21 września.

Webinarium skierowane jest do seniorów. Jego celem jest poszerzenie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych. Jest to trzecie webinarium z cyklu spotkań dla tej grupy odbiorców.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2022 roku (w godz. 10,.00 13.00). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 września 2022 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR i Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF

Szczegóły (program spotkania):