Dzienne Domy Pomocy

Informujemy, że Dzienne Domy Pomocy Społecznej połączyły swoje siły i od dnia 1 czerwca 2012 stanowią Zespół Dziennych Domów Pomocy. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) jest placówką wsparcia dla osób, które wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie - wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Na terenie Poznania funkcjonuje 5 filii Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Dzienny Dom Pomocy, oddział dzienny w domu pomocy społecznej oraz Senioralny Dom Krótekiego Pobytu. Placówki posiadają podobną ofertę i zlokalizowane są w różnych częściach miasta, aby ułatwić zainteresowanym dostęp do nich (adresy i linki do stron domowych placówek).

Filie Zespołu Dziennych Domów Pomocy :

 

- Dzienny Dom Pomocy "Klub Słoneczna Przystań" Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Racjonalizatorów 3, tel. 61 832 04 62 
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13, tel./fax 61 877 57 51,
 e-mail: sekretariat.konarskiego@m.poznan.pl

 

Co oferuje dzienny dom lub oddział dzienny?

Oprócz bezpośredniej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, dają także możliwość twórczego zagospodarowania wolnego czasu. Większość placówek oferuje zajęcia plastyczne, muzyczne, czy komputerowe. Organizowane są często wycieczki i imprezy rekreacyjne, seniorzy wspólnie spacerują, ćwiczą i biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Mają też okazję uczestniczyć bezpłatnie w niektórych wydarzeniach kulturalnych miasta oraz prezentować swoje talenty udzielając się w zespołach śpiewaczych, tanecznych czy kabaretowych. Większość Dziennych Domów zapewnia też swoim uczestnikom ciepłe posiłki w ciągu dnia.

Skierowanie

Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zgodna z miejscem zamieszkania osoby zainteresowanej (adresy filii MOPR), w odpowiedzi, na złożony przez nią lub jej rodzinę wniosek.

Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18, tel. tel. 61 878-17-00, 61 8 78-17-01

Filie MOPR:

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania/pobytu osoby zainteresowanej, w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o potrzebie udzielenia pomocy. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego wydania świadczenia wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od daty poinformowania o takiej konieczności. Celem wywiadu jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej, materialnej etc.

Odpłatność

Pobyt w korzystanie z usług dziennego domu lub oddziału dziennego jest odpłatny. Odpłatność ustalana jest indywidualnie po przeprowadzeniu wywiadu, z uwzględnieniem dochodów i wydatków osoby ubiegającej się o pobyt. Ważne jest, by udokumentować ponoszone koszty związane np. z leczeniem. Dzięki temu można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt.

Szczegółowe informacje uzyskać można w centrali lub filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie www.mopr.poznan.pl


 

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu

bezpłatna opieka dzienna dla osób starszych

Domownicy przyjmowani są pod opiekę w sytuacjach, gdy opiekunowie, z różnych przyczyny nie będą jej w stanie zapewnić np. ze względu na:

- potrzebę odpoczynku

- obowiązki zawodowe

- konieczność załatwienia ważnych spraw: wizyty urzędowe, lekarskie itp.

Dom zapewnia opiekę w godzinach 7.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Dedykowany jest osobom po 60 roku życia zamieszkującym oraz płacącym podatki na terenie Miasta Poznania.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach: 8:00-16:00 osobiście lub telefonicznie.

Siedziba Fundacji PETRA senior: ul.Zygmunta Krasińskiego 4 (przy Moście Teatralnym).

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie: 665 006 501 lub 724 976 584.

http://www.fundacja.petra-senior.pl/