Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Debata oksfordzka: warsztaty dla seniorów

13.9.2022

Logotyp Jeżyckiego Centrum KulturyStowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury zaprasza do udziału w warsztatach w ramach projektu „Jak dyskutować? Debata oksfordzka dla seniorów“. Celem projektu jest poprawienie kultury debaty oraz nawiązanie dialogu międzypokoleniowego między uczestnikami.

Warsztaty będą organizowane raz w miesiącu (każde potrwa 3 godziny), od października 2022 roku do maja 2023 roku, poprowadzi je międzypokoleniowa para animatorów.

Zapisy: tel. 695 596 150, jck.poznan@gmail.com.

Projekt „Jak dyskutować? Debata oksfordzka dla seniorów” dedykowany jest osobom starszym. Jego uczestniczki i uczestnicy będą się m.in. uczyć, jak wypowiadać się zrozumiale oraz jak prowadzić  merytoryczną dyskusję. W ramach projektu odbędą się warsztaty tematyczne oraz cztery pokazowe debaty oksfordzkie.

Spotkania warsztatowe oraz debaty staną się także okazją do (niezależnego od projektu) przeprowadzenia badań przez 5-osobową grupę badaczy z Wydz. Nauk Polit. i Dziennikarstwa UAM.

Szczegóły: