Dni Seniora z ZUS – spotkanie w Centrum Inicjatyw Senioralnych

Logotyp Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychZakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach, które odbędą się w ramach Dni Seniora w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu 18 listopada w godz. 12.00-14.00.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące wątki:

  • przeliczenie świadczeń emerytalno-rentowych,
  • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS,
  • świadczenie uzupełniające dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+).

Ekspertkami z ramienia ZUS będą Lidia Boguszewska oraz Natalia Dolata-Wojciechowska.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych, przy ul. Mielżyńskiego 24, obowiązują zapisy: tel. 61 847 21 11.