Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum
Grafika artykułu: na zdjęciu dwie kobiety siedzą przy stole, przed nimi leży laptop, kobieta po prawej stronie siedzi na wózku inwalidzkim, nosi okulary, ma na sobie różową marynarkę, druga kobieta zwrócona jest tyłem, ma kręcone włosy do ramion, nosi zieloną marynarkę, w lewej dłoni trzyma czerwony ołówek.
Fot. UMP

W 2022 roku na realizację programu „Aktywny samorząd” PFRON przeznaczył prawie 200 milionów złotych. W tym roku budżet jest jeszcze wyższy, bo wynosi ponad 219 milionów złotych. Z tych pieniędzy mogą także skorzystać mieszkanki i mieszkańcy Poznania z niepełnosprawnością. Od 1 marca przyjmowane są wnioski o dofinansowanie.

Program „Aktywny samorząd” adresowany jest do osób z niepełnosprawnością. Dzięki uzyskanemu wsparciu mogą one prowadzić aktywne życie, wrócić na rynek pracy, łatwiej jest im wykonywać zawód czy zdobyć wyższe wykształcenie. Realizatorem programu na terenie miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. „Aktywny samorząd” składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dotyczy likwidacji różnorakich barier, które utrudniają aktywność społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Drugi przewiduje pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia.

Przy ubieganiu się o dofinansowanie nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wnioski o dofinansowanie w ramach pierwszego modułu można składać od 1 marca. Należy to zrobić online za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW):

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Zainteresowani mogą wystąpić o wsparcie na zakup na przykład protez, wózka czy skutera elektrycznego. W ramach likwidacji ograniczeń w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym można wnioskować o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, m.in. laptopów, telefonów, drukarek, oprogramowania.

Osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która pracuje, otrzyma pomoc finansową w opłaceniu pobytu swojego dziecka w żłobku, przedszkolu czy też pozostającego pod inną tego typu opieką. Dofinansowanie można też uzyskać na zdobycie prawa jazdy, a także na zakup fotelika czy siedziska do auta oraz dostosowanie posiadanego samochodu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Moduł II „Aktywny samorząd” umożliwia uzyskanie pomocy finansowej w zdobyciu wyższego wykształcenia. Dofinansowanie pokrywa część lub całość kosztów czesnego. Ponadto student otrzymuje dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia. Jest on wypłacany jednorazowo na każdy semestr nauki.

Ważne terminy

Moduł I:

  • 1 marca — rozpoczęcie naboru wniosków;
  • 31 sierpnia — zakończenie przyjmowania wniosków.

Moduł II:

  • 1 marca — rozpoczęcie naboru wniosków na rok szkolny/akademicki 2022/2023;
  • 31 marca — zakończenie przyjmowania wniosków na rok szkolny/akademicki 2022/2023;
  • 1 września — rozpoczęcie naboru wniosków na rok szkolny/akademicki 2023/2024;
  • 10 października — zakończenie przyjmowania wniosków na rok szkolny/akademicki 2023/2024.

Źródło: poznan.pl