Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do otrzymania dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski będą przyjmowane do końca 2022 roku.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze względu na pandemię nie będzie możliwości osobistego pobrania wniosku w siedzibie ośrodka. Można skorzystać z poczty tradycyjnej lub elektronicznej, platform internetowych, skrzynek podawczych oraz strony internetowej MOPR.

Gotowe formularze wniosków można pobrać ze strony www.mopr.poznan.pl. Osoby,  które nie mają możliwości pobrać wniosku z internetu, mogą zamówić bezpłatną wysyłkę formularza wniosku na wskazany adres.

Zamówienia wysyłki papierowego formularza na adres domowy należy składać telefonicznie, dzwoniąc pod numery: 61 878 19 44; 61 878 19 45; 61 878 17 34; 61 878 19 38; 61 878 17 31, 61 878 17 33. Pod tymi numerami można też uzyskać więcej informacji na temat rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. MOPR obsługuje jedynie mieszkańców miasta Poznania. Mieszkańcy powiatu poznańskiego powinni zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa klientów. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu przyjmowania wniosków MOPR umożliwił kilka sposobów ich dostarczenia.

Wnioski można składać tradycyjną drogą pocztową, wysłać skan wniosku na specjalne utworzone na tę okazję adresy mailowe, za pośrednictwem platformy ePUAP i SOW oraz zostawiając wniosek w skrzynce podawczej ustawionej przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ulicy Sienkiewicza 22 lub Cześnikowskiej 18. Nie będzie prowadzona, jak w ubiegłych latach, akcja przyjmowania wniosków w Poznańskim Centrum Świadczeń przy Małachowskiego.

Jak dostarczyć wniosek o dofinansowanie?

  • Pocztą tradycyjną (wniosek papierowy) na adres: MOPR Poznań; ul. Cześnikowska 18B; 60-330 Poznań
  • Pocztą elektroniczną (skan wniosku) na adres:
  1. pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – turnusy@mopr.poznan.pl
  2. likwidacja barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się – bariery@mopr.poznan.pl (w tytule wiadomości należy podać rodzaj bariery)
  3. zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – srodki.ortopedyczne@mopr.poznan.pl
  4. zakup sprzętu rehabilitacyjnego – sprzet.rehabilitacyjny@mopr.poznan.pl
  • Poprzez platformy:
  1. www.epuap.gov.pl (można składać wszystkie wnioski)
  2. www.sow.pfron.org.pl (wnioski na turnusy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze)

Wypełniony wniosek można również zostawić w skrzynce podawczej zlokalizowanej przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ulicy Sienkiewicza 22 lub Cześnikowskiej 18. O całym procesie związanym z dystrybucją i składaniem wniosków mieszkańcy Poznania, którzy w poprzednich latach korzystali z naszego wsparcia i udostępnili swój numer telefonu, będą informowani za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanych przez MOPR. Do akcji informacyjnej włączy się również Biuro Poznań Kontakt, które od 15 grudnia będzie informowało o wszystkich szczegółach.

Źródło: www.poznan.pl