Dom Kultury „Stokrotka”

Dom Kultury „Stokrotka”

ul. Cyniowa 11, tel. 61 8 67 19 19

Fragment zgłoszenia konkursowego:

Działając na Osiedlu Kwiatowym od 2005 roku, Klub Seniora to miejsce gdzie osoby starsze wiekiem, ale młode duchem, mogą ciekawie i kreatywnie spędzać czas. Staramy się tak przygotować ofertę kulturalno – artystyczno- rozrywkową, aby zapewnić Seniorom możliwość nie tylko wspólnej zabawy i spotkań z ciekawymi ludźmi, ale także motywować ich do podejmowania własnych inicjatyw oraz realizowania swoich pomysłów i pasji.

Uzasadnienie:

Spotkania Klubu Seniora odbywają się co czwartek. Dom Kultury „Stokrotka” znajduje się w budynku wolnostojącym, w którym są dwa wejścia, jedno z nich nie ma barier architektonicznych, do wc jest wejście po schodach. W DK „Stokrotka” Seniorzy uczestniczą w życiu społecznym, mają przyjazne miejsce gdzie spotkają się z ludźmi, artystami, podróżnikami, spędzają czas w gronie znajomych i przyjaciół, korzystając jednocześnie z grupowych wyjść do teatru, kina, koncertów, przedstawień, prelekcji i spotkań ze studentami różnych kierunków, specjalistami w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia - organizowanych przez naszą placówkę i inne poznańskie instytucje (Urząd Miasta Poznania, Policja, Stacje pogotowia). 

Więcej informacji na stronie: http://www.dkstokrotka.pl/

Stała oferta:

Oferta kulturalno – artystyczno – rozrywkowa zachęca do korzystania z bieżących wydarzeń kulturalno – artystycznych (filmy, przedstawienia, sztuki operowe; spotkań historycznych i dokumentalnych (filmy, koncert pieśni patriotycznych, wspólne śpiewy); spotkań poruszających tematykę zdrowia, sprawności fizycznej, zdrowego żywienia; bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i poruszania się po mieście. Istnieje również możliwość stałych konsultacji z pracownikiem MOPR w przypadku problemów z zakresu polityki społecznej.