Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Doręczanie wymiaru podatku od nieruchomości

16.2.2023
Grafika artykułu: na pierwszym planie biała koperta z niebieskim logotypem Miasta Poznań, w tle niebieska tablica informująca o godzinach otwarcia jednego z Urzędów Pocztowych w Poznaniu.
Fot. UMP

Do poznaniaków i poznanianek trafiają listy z wymiarem podatku od nieruchomości na obecny rok. Listonosze będą je dostarczać do 24 lutego.

W tym roku do doręczenia wydano 160 tys. listów. Listonosze muszą je dostarczyć do 24 lutego. Doliczając do tego dwutygodniowy okres awizowania, cała akcja powinna się skończyć 10 marca. Zdecydowana większość decyzji — ponad 137 tysięcy — jest już jednak dostarczona lub trafi do poznaniaków i poznanianek w najbliższych dniach.

Decyzje z wymiarem podatku od nieruchomości otrzymują osoby będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości/obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta, np. dzierżawcy gruntów na podstawie umowy z WGN, bezumownie korzystający z gruntów miejskich itp.

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu właścicielem nieruchomości pozostaje spółdzielnia mieszkaniowa — to ona wpłaca podatek od nieruchomości (pobierając go później w czynszu od mieszkańców).

W tym roku decyzje dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, która wykorzystuje system Elektronicznych Potwierdzeń Odbioru (EPO) zamiast papierowych. EPO to teleinformatyczne rozwiązanie, które zastępuje tradycyjny druk papierowego zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO). Jego wykorzystanie pozwala nie tylko w czasie rzeczywistym zapoznać się z informacjami o statusie przesyłki, ale także zwalnia z obowiązku m.in. rejestrowania olbrzymiej ilości zwrotek. Pozwala to nie tylko oszczędzić pieniądze, ale i czas.

W tym roku do korespondencji oprócz decyzji podatkowej dołączone są ulotki z ważnymi informacjami dla poznaniaków i poznanianek.

Źródło: poznan.pl