Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu

Od listopada 2019 r. rusza nowy projekt w ramach, którego osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Pacjenci domu będą mogli skorzystać m.in. z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz usług rehabilitacyjnych.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu

Kto może skorzystać z pobytu w domu?

Osobami korzystającymi ze wsparcia w DDOM mogą być pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

Na jakie wsparcie można liczyć w Dziennym Domu Opieki Medycznej?

W ramach projektu realizowane są świadczenia medyczne połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania, w tym terapii:

Pacjenci przebywający w Dziennym Domu Opieki Medycznej mają również zapewnione odpowiednio do stanu zdrowia wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy oraz herbatę, kawę i drobne przekąski) i w miarę potrzeby transport.

Dzienny Dom Opieki Medycznej (CenterMed)

ul. Św. Marcin 58/64
61-807 Poznań
tel. 573 413 683
biuro-poznan@centermed.pl
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00

Wszystkie niezbędne dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć do biura projektu, aby skorzystać ze świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, dostępne są na stronie:

https://centermed.pl/inwestycja/3,DDOM_CenterMed_Poznan

Projekt jest realizowany przez Centermed Poznań sp. z o.o.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu jest prowadzony w ramach projektu „USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA” –w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Dzienny Dom Opieki Medycznej