Dzienny Dom Opieki Medycznej

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" prowadzi Dzienny Dom Opieki Medycznej. Dom jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla osób, które z powodu choroby są niesamodzielne i wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.

W DDOM zapewniona jest opieka specjalistów, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne, terapia zajęciowa, działania edukacyjne dla rodzin, transport oraz posiłek. Pobyt w placówce jest bezpłatny. Dom świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Poznania i gminy Czerwonak, w szczególności do osób powyżej 60. roku życia.

Zapisy:

Dzienny Dom Opieki Medycznej,
ul. Bednarska 4, Poznań
tel. 572 975 002
biuro@hospicjum-domowe.poznan.pl

Więcej informacji:

https://www.hospicjum-domowe.poznan.pl/