Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Uwaga!

Usługa jest tymczasowo zawieszona. W 2023 roku projekt realizować będzie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.

Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, głównie w wieku powyżej 65. roku życia.

Osobami korzystającymi ze wsparcia w domu mogą być pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego oraz pacjenci zagrożeni hospitalizacją. W DDOM pacjenci mogą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych. Pacjenci przebywający w DDOM mają również zapewnione odpowiednio do stanu zdrowia wyżywienie i w miarę potrzeby transport. Korzystanie ze świadczeń domu pozwala przygotować pacjenta i jego opiekunów do życia z niepełnosprawnością i dalszego samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.

Czas trwania pobytu pacjenta w domu jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych, za korzystanie ze świadczeń domu pacjent nie ponosi żadnych kosztów.