Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: Zdjęcie dłoni wspierającej się na ramieniu drugiej osoby, nałożono na nią filetowy filtr. W prawym, górnym rogu logotyp Fundacji Fanari.Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, głównie w wieku powyżej 65. roku życia.

Osobami korzystającymi ze wsparcia w domu mogą być pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego oraz pacjenci zagrożeni hospitalizacją. W DDOM pacjenci mogą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych. Pacjenci przebywający w DDOM mają również zapewnione odpowiednio do stanu zdrowia wyżywienie i w miarę potrzeby transport. Korzystanie ze świadczeń domu pozwala przygotować pacjenta i jego opiekunów do życia z niepełnosprawnością i dalszego samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.

Czas trwania pobytu pacjenta w domu jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych, za korzystanie ze świadczeń domu pacjent nie ponosi żadnych kosztów.

Dom funkcjonuje przy ul. Św. Michała 100, usługi dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Projekt realizowany jest przez Fundację Fanari.

Szczegółowe informacje na temat projektu (w tym dokumenty zgłoszeniowe):

Do Centrum Inicjatyw Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 24, pon.-pt. w godz. 8.00-16.00) można się zgłosić po wzór formularza zgłoszeniowego do DDOM (formularz senior wypełnia we własnym zakresie).

Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.