Oferta DDP „Klub Słoneczna Przystań” – spacer po Dębinie

Grafika artykułu" Na zdjęciu grupa seniorów, podopiecznych DDP „Klub Słoneczna Przystań”, stoi przed zamkiem z Kórniku. 
Wycieczka do Kórnika, fot. ZDDP „Klub Słoneczna Przystań”.

Dzienny Dom Pomocy „Klub Słoneczna Przystań” jest placówką, której działalność adresowana jest do seniorów i dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Głównym celem DDP jest zapewnienie wsparcia i opieki wszystkim osobom starszym, przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu. Podopieczni DDP pozostają w naturalnym środowisku, mogą korzystać z różnorodnych zajęć służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej, zaspokających potrzeby rekreacyjno-kulturalne, pobudzających do aktywności intelektualnej i motorycznej czy integracji społecznej. Mają też zapewniony przynajmniej jeden posiłek dziennie i pomoc żywieniową.

DDP wspiera również seniorów i ich rodziny w rozwiązywaniu trudnych problemów okresu późnej dorosłości. To zadanie realizowane jest we współpracy z innymi, lokalnymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych. Dla seniorów pracuje m.in. psycholog, instruktor terapii zajęciowej, opiekun, lekarz geriatra (edukacja prozdrowotna, wsparcie gerontologiczne). Zajęcia odbywają się w grupach, a w razie potrzeby prowadzone są indywidualnie.

Kontakt:

DDP działa w Poznaniu na Dębcu, przy ul. Racjonalizatorów 3. Kontakt: tel.: 61 832 04 62 (pon.-pt. w godz.9.00-15.00), ddp_poznan@interia.pl.

Zajęcia w DDP w ramach projektu „Aktywni w swoim fyrtlu”

Spotkanie dedykowane osobom w wieku 60+ odbędzie się 25 lipca o godz. 10.00. Będzie ono połączone z aktywnością fizyczną, intelektualną, elementami zabawy, edukacji. W programie również przejście z ul. Racjonalizatorów na Dębinę, do „zielonego płuca Poznania”. To ciekawy przyrodniczo, historycznie, kulturowo i gospodarczo obszar miasta, który jest nie do końca znany również mieszkańcom Dębca. Spotkanie będzie organizowane we współpracy Radą Osiedla Zielony Dębiec.

Zapisy: tel. 665 302 502 (13-15 lipca, godz. 15.00-17.00), ddp_poznan@interia.pl lub osobiście w DDP „Klub Słoneczna Przystań” (pon.-pt. w godz. 9.00-15.00 ). Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

DDP „Klub Słoneczna Przystań” realizuje zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, a placówkę prowadzi organizacja pozarządowa – WZW Polski Komitet Pomocy Społecznej.