Ośrodek Dziennego Pobytu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - POZNAŃ
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
e-mail: zolirm@mogilenska.pl
tel: 61 8 738 735 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00)

Godziny pracy ośrodka:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.

Szczegółowe informacje: ZOL

Ośrodek dziennego pobytu przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu, sprawuje opiekę nad osobami po 60-tym roku życia, które:
– utraciły radość życia,
– nie są w stanie samodzielnie przebywać bez opieki domowników,
– przeżywają uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku,
– czują się nieprzystosowane i niepotrzebne,
– są apatyczne i bezradne,
– mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności.

Przyjęć do ośrodka dokonuje się na podstawie skierowania od lekarza wystawionego na druku "Skierowanie do szpitala".

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ oddział przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 roku życia z rozpoznaniem mieszczącym się w następujących jednostkach ICD 10:
– F00-F09  Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
– F20-F29  Schizofrenia, Zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
– F30-F39  Zaburzenia nastroju (Afektywne)

Ośrodek oferuje pacjentom: profesjonalną opiekę (lekarską, pielęgniarską, terapeutyczną, psychologiczną), ciekawe zajęcia terapeutyczno–rekreacyjne, wyżywienie (2 posiłki dziennie i napoje), miłą, domową atmosferę w przyjaznym otoczeniu

Do ośrodka przyjmowani są pacjenci, którzy ukończyli 60-ty rok życia z przewlekłymi schorzeniami (w tym z zespołami otępiennymi), grożącymi utratą samodzielności (w uzasadnionych przypadkach mogą to być osoby młodsze). Do ośrodka kwalifikują się pacjenci ze schorzeniami wieku podeszłego, którzy nie wymagają intensywnego leczenia szpitalnego, lecz łagodzenia objawów starzenia się, niezbędnej profilaktyki oraz wsparcia psychicznego i społecznego. Osoba powinna mieć zachowaną zdolność do samoobsługi.