Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Priorytetem dla stowarzyszenia jest niesienie pomocy samotnym seniorom po 60. roku życia. Ich podopieczni odwiedzani są przez wolontariuszy, którzy wnoszą w ich życie radość, poczucie bycia ważnym i potrzebnym oraz wiarę w życzliwość drugiego człowieka.
Wolontariusze pełnią rolę przyjaciela, odwiedzają regularnie osoby
mieszkające samotnie, troszcząc się o ich zdrowie i kondycję
psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. Pamiętają o imieninach i urodzinach podopiecznych. Wolontariusze troszczą się o to, by podopieczni obecni byli na spotkaniach świątecznych. Wolontariusze i pracownicy Stowarzyszenia mali bracia Ubogich kierują się mottem „kwiaty przed chlebem” – dewiza ta podkreśla znaczenie relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a seniorem.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w centrum miasta, łatwo dostać się do niej, korzystając z miejskiej komunikacji. Pod względem architektonicznym miejsce jest dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Siedziba mieści się na parterze, ma podjazd na wózek inwalidzki i szeroki wjazd. Przestrzeń lokalu jest zagospodarowana tak, by ułatwiać swobodne poruszanie się seniorom.

Nabór wolontariuszy w każdym wieku oraz rekrutacja podopiecznych prowadzone są w sposób ciągły.

Stała oferta: wolontariat towarzyszący