Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Priorytetem dla stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom po 65. roku życia. Osoby, które na co dzień z przyczyn zarówno zdrowotnych, jak i barier architektonicznych nie mogą przyjść do siedziby stowarzyszenia, odwiedzane są przez wolontariuszy, którzy wnoszą w ich życie radość, poczucie bycia ważnym i potrzebnym oraz wiarę w życzliwość drugiego człowieka. Wolontariusze pełnią rolę przyjaciela, odwiedzają regularnie osoby mieszkające samotnie, troszcząc się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. Pamiętają o imieninach i urodzinach podopiecznych. Wolontariusze troszczą się o to, by podopieczni obecni byli na spotkaniach świątecznych. Wolontariusze i pracownicy „małych braci” kierują się mottem „kwiaty przed chlebem” – dewiza ta podkreśla znaczenie relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a seniorem. Stowarzyszenie oferuje też swoim podopiecznym wiele ciekawych zajęć – naukę obsługi komputera, języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Popołudniami można pograć w gry, wziąć udział w klubie filmowym czy pośpiewać przy pianinie. W siedzibie odbywają się również spotkania z fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem, specjalistą od promocji zdrowia i geriatrą. W okresie letnim organizowane są jednodniowe wycieczki po Wielkopolsce. Od kilku lat w stowarzyszeniu działa grupa teatralna seniorów, którzy występują w zaprzyjaźnionych placówkach (szkołach, przedszkolach, klubach seniora, licea, domy pomocy społecznej). Zajęcia w większości są nieodpłatne lub za symboliczną złotówkę.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w centrum miasta, łatwo dostać się do niej, korzystając z miejskiej komunikacji. Pod względem architektonicznym miejsce jest dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Siedziba mieści się na parterze, ma podjazd na wózek inwalidzki i szeroki wjazd. Przestrzeń lokalu jest zagospodarowana tak, by ułatwiać swobodne poruszanie się seniorom. W siedzibie znajdują się dwa pomieszczenia – w jednym z nich prowadzona jest większość zajęć, drugie to miejsce, w którym senior może odpocząć.

Każdego miesiąca, w ramach akcji „Poczta”, do osób rzadziej odwiedzających siedzibę stowarzyszenia, wysyłane są informatory i zaproszenia zawierające plan zajęć na dany miesiąc. Nabór wolontariuszy w każdym wieku oraz rekrutacja podopiecznych prowadzony jest cyklicznie.

Stała oferta:

Zajęcia ruchowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia rękodzielnicze, wykłady, spotkania – zajęcia bezpłatne lub za symboliczną opłatą.