Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Sprawny umysł jest równie ważny jak wyćwiczone ciało. Wiele osób nierzadko dopiero na emeryturze znajduje czas na naukę i poszerzanie swojej wiedzy, często szansa ta została im odebrana w burzliwych czasach ich młodości. UTW to miejsca, które taką szansę przywracają. Pobudzają do aktywności, są pretekstem do wyjścia z domu, nawiązania nowych znajomości i spędzenia czasu w dobrym towarzystwie.

Uniwersytety trzeciego wieku działają podobnie jak szkoły wyższe (rok akademicki podzielony jest na dwa semestry z przerwą zimową i letnią). Zazwyczaj w ramach wpisowego słuchaczki i słuchacze uprawnieni są do udziału w wykładach, które – w zależności od uniwersytetu – odbywają się raz lub kilka razy w miesiącu. W ramach opłat dodatkowych słuchacze mogą wybrać dowolną liczbę sekcji tematycznych, w których chcą uczestniczyć. Uniwersytety trzeciego wieku mają też swoje profile, w zależności od uczelni, w ramach której powstają. W Poznaniu działa siedem takich ogólnodostępnych uniwersytetów.

Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku

W ofercie Uniwersytetu są wykłady, sekcja artystyczna, sekcje popularno-naukowe (styl życia, zajęcia o kinie, fitness umysłu, historia antyczna, genealogia, języki: angielski, włoski), sekcje ruchowe (turystyka piesza), wycieczki.

Uniwersytet Każdego Wieku w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa

W ofercie Uniwersytetu są wykłady (jeden w miesiącu) oraz sekcje: ruchowe (ćwiczenia z elementami tańca, gimnastyka w wodzie, nordic walking, pilates, salsa i latino – solo, zajęcia „Zdrowy kręgosłup”), hobbystyczne (gry logiczne, kulinaria, żywienie, psychologia, historia genealogia, spotkania ze stylistką), artystyczne (chór, fotografia), językowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski), trening pamięci, zajęcia komputerowe, o wolontariacie.

Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „Erga Omnes”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W ofercie Wszechnicy wykłady, lektoraty z języka angielskiego, szkolenia z obsługi komputera i urządzeń mobilnych, bezpieczeństwa w Internecie, fotografia cyfrowa i digitalizacja zdjęć, zajęcia ruchowe (slow flow). Przy Wszechnicy działa także chór.

Uniwersytet Artystyczny III Wieku, Uniwersytet Artystyczny

W ofercie wykłady o sztuce, sekcje artystyczne (rysunek, malarstwo, ikonopisanie) oraz plenery.

Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Przyrodniczy

W ofercie wykłady i prelekcje dotyczące uprawy roślin i odżywiania, także praw konsumenckich i przedsiębiorczości.

Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Medyczny

W ofercie edukacja prozdrowotna w zakresie profilaktyki typowych chorób wieku starszego (wykłady i warsztaty).

Uniwersytet Srebrnego Wieku, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

W ofercie Uniwersytetu znajdują się wykłady przybliżające najważniejsze procesy społeczne i ekonomiczne współczesności. Nie brakuje również tematów związanych z psychologią, organizacją czasu wolnego i aktywizacją zawodową. Studentem Uniwersytetu Srebrnego Wieku może być każdy, kto pracował lub pracuje w służbach mundurowych (funkcjonariusze, cywilni pracownicy) oraz inne osoby zainteresowane i akceptujące program edukacyjny Uniwersytetu.