Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Sprawny umysł jest równie ważny jak wyćwiczone ciało. Wiele osób nierzadko dopiero na emeryturze znajduje czas na naukę i poszerzanie swojej wiedzy, często szansa ta została im odebrana w burzliwych czasach ich młodości. UTW to miejsca, które taką szansę przywracają. Pobudzają do aktywności, są pretekstem do wyjścia z domu, nawiązania nowych znajomości i spędzenia czasu w dobrym towarzystwie.

Uniwersytety trzeciego wieku działają podobnie jak szkoły wyższe (rok akademicki podzielony jest na dwa semestry z przerwą zimową i letnią). Zazwyczaj w ramach wpisowego słuchaczki i słuchacze uprawnieni są do udziału w wykładach, które – w zależności od uniwersytetu – odbywają się raz lub kilka razy w miesiącu. W ramach opłat dodatkowych słuchacze mogą wybrać dowolną liczbę sekcji tematycznych, w których chcą uczestniczyć. Uniwersytety trzeciego wieku mają też swoje profile, w zależności od uczelni, w ramach której powstają. W Poznaniu działa sześć takich ogólnodostępnych uniwersytetów.

Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku

W ofercie Uniwersytetu są wykłady, sekcja artystyczna, sekcje popularno-naukowe (styl życia, zajęcia o kinie, fitness umysłu, historia antyczna, genealogia, języki: angielski, włoski), sekcje ruchowe (turystyka piesza), wycieczki.

Uniwersytet Każdego Wieku w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa

W ofercie Uniwersytetu są m.in. wykłady oraz sekcje: ruchowe (ćwiczenia z elementami tańca, gimnastyka w wodzie, nordic walking, pilates, salsa, zajęcia „Zdrowy kręgosłup”), hobbystyczne (gry logiczne, kulinaria, żywienie, psychologia, historia genealogia, spotkania ze stylistką), artystyczne (chór, fotografia), nauka języków obcych, treningi pamięci, zajęcia komputerowe.

Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „Erga Omnes”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W ofercie Wszechnicy m.in. wykłady, lektoraty z języków obcych (angielski, hiszpański, niemiecki), fotografia cyfrowa, sztuczna inteligencja, zajęcia ruchowe (nordic walking, zajęcia z elementami jogi). Przy Wszechnicy działa także chór. Szczegółowe informacje na temat zajęć w roku akademickim 2023/24 znajdują się na stronie https://ue.poznan.pl/kandydaci/uniwersytet-iii-wieku/

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku, Uniwersytet Artystyczny

W ofercie wykłady o sztuce i sekcje artystyczne (rysunek, malarstwo, fotografia, ikonopisanie, projektowanie ubioru) oraz plenery. Rekrutacja na rok akademicki 2023/24 odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca do 15 września 2023. W miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień) na Uniwersytecie odbywają się kursy wakacyjne.

Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Przyrodniczy

W ofercie wykłady i prelekcje na temat roślin, zwierząt i odżywiania.

Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Medyczny

W ofercie edukacja prozdrowotna w zakresie profilaktyki typowych chorób wieku starszego (wykłady i warsztaty). Trwają zapisy na rok akademicki 2023/24. Inauguracja zaplanowana jest na 17 października.

Uniwersytet Srebrnego Wieku, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych (działalność chwilowo zawieszona)

W ofercie Uniwersytetu znajdują się wykłady przybliżające najważniejsze procesy społeczne i ekonomiczne współczesności. Nie brakuje również tematów związanych z psychologią, organizacją czasu wolnego i aktywizacją zawodową. Studentem Uniwersytetu Srebrnego Wieku może być każdy, kto pracował lub pracuje w służbach mundurowych (funkcjonariusze, cywilni pracownicy) oraz inne osoby zainteresowane i akceptujące program edukacyjny Uniwersytetu.