Edycja 2012

Druga edycja imprezy, zorganizowana pod nazwą „Senioralni. Poznań” po raz kolejny pokazała, że przekazanie władzy w mieście poznańskim seniorom to świetny pomysł. We wszystkich 130 wydarzeniach wpisanych w program imprezy wzięło udział ok. 5 tysięcy osób.

Niewątpliwie wydarzenie okazało się sukcesem, frekwencja przekroczyła dwuipółkrotnie ubiegłoroczną. W tworzeniu programu współpracowała z CentrumIS dwukrotnie większa liczba podmiotów, przygotowując niemal 150 wydarzeń, co w porównaniu pierwszymi „Senioraliami  poznańskimi” stanowi 150%.

W tym roku do grona Partnerów dołączył Uniwersytet Artystyczny III Wieku. Wszystkie wydziały siedmiu zaangażowanych w projekt poznańskich uczelni zorganizowały ponad 30 otwartych spotkań - wykładów i warsztatów.

Tradycyjnie w Centrum Inicjatyw Seniroalnych odbyły sie warsztaty rozwojowe, a około 50 różnych instytucji i organizacji przygotowało różnorodną ofertę edukacyjno-aktywizującą.

Podczas inauguracji 29 września po raz pierwszy oficjalnie wręczyliśmy certyfikaty przyznane w ramach akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom". Na schodach Ratusza odebrali je z rąk dyrektor CentrumIS przedstawiciele 12 wyróżnionych podmiotów.

Jesteśmy przekonani, że największym sukcesem „Senioralnych” jest współpraca tak wielu instytucji, organizacji i firm oraz osób prywatnych, która składa się na niezwykle urozmaiconą ofertę w mieście i sprawia, że w odróżnieniu od innych miast Polski, Senioralia, zamiast trwać kilka dni, mogą obejmować cały miesiąc.

Dziękując wszystkim zaangażowanym za pasję, zaangażowanie i wyrozumiałość, wyrażamy nadzieję na kontynuowanie współpracy podczas kolejnych edycji „Senioralnych” i zachęcamy do kontaktu również w ciągu roku.

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi materiałami promującymi wydarzenia „Senioralni. Poznań” zamieszczonymi na naszej stronie https://centrumis.pl/media-o-senioralnych.poznan.html