Edycja 2018

19 i 20 października, po raz pierwszy w ramach imprezy „Senioralni. Poznań”, odbyła się IX edycja targów senioralnych VIVA SENIORZY! Tym razem gościliśmy w pawilonie nr 3 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W ciągu dwóch dni targi odwiedziło, według statystyk MTP, blisko 4 tys. osób.

Tegoroczne targi VIVA SENIORZY! uroczyście otworzyli przedstawiciele władz Organizatorów: Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Miasta Poznań.

Inauguracji targów towarzyszyła uroczystość wręczenia wyróżnień w konkursie "VIVA! Wielkopolski Senior", przygotowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Laureatów wyłoniło specjalnie powołane jury.

Nowością tegorocznej edycji jest podział ekspozycji na cztery strefy tematyczne: ZDROWIE, AKTYWNOŚĆ, WIEDZA I OTOCZENIE. Na terenie pawilonu nr 3 wydzielono także specjalne powierzchnie: warsztatową, wykładową oraz główną. Lista wystawców liczyła ponad 100 podmiotów, w tym ok. 40 organizacji pozarządowych i klubów seniora z Poznania i Wielkopolski, które otrzymały od organizatorów możliwość prezentacji swojej oferty na stoisku wystawienniczym nieodpłatnie.

Wystawcy z różnorodnych branż na swoich stoiskach prezentowali produkty i usługi skierowane do osób starszych i oferowali seniorom m.in. możliwość skorzystania z badań profilaktycznych, w tym krwi, ciśnienia, wzroku oraz diagnostyki znamion.

Oferty przygotowane przez wystawców złożyły się na bogaty program wydarzeń. Na scenie taneczno-sportowej zaprezentowano szereg pokazów tanecznych. Seniorzy mieli okazję by dołączyć do prowadzonych zajęć i nauczyć się podstaw tai-chi lub spróbować swoich sił w fitness latino. Na scenie wykładowej pojawiło się wielu interesujących prelegentów. Poruszono zagadnienia m.in. hortiterapii (ogrodoterapii) i slowjoggingu (truchtu witalnego). W programie znalazły się także dwa pokazy mody. Podczas warsztatów seniorzy mogli własnoręcznie przygotować z naturalnych składników krem, olejek lub sól do kąpieli.

Na specjalnie przygotowanej scenie uroczystemu otwarciu towarzyszył występ Chóru Kameralnego Poznańskie Senioritki oraz zespół Cheerleaderek 50+. Podczas koncertu głównego swoje największe przeboje wykonała Teresa Werner.

Na drugi dzień trwania targów Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS przygotowała II Poznański Przegląd Twórczości Seniorów. Koncert finałowy zagrał zespół „Skaldowie”. Za przygotowanie całej oprawy muzycznej targów odpowiedzialny był tradycyjnie Teatr Muzyczny w Poznaniu.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Miastem Poznań i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym na stoisku Wielkopolskich Innowacji Społecznych zaprezentowali projekty dofinansowane w ramach Inkubatora innowacji społecznych.

Na stoisku Centrum Inicjatyw Senioralnych nieocenieni wolontariusze oferowali seniorom pomoc w obsłudze komputera i smartfona, udzielali informacji na temat możliwości realizacji własnych zainteresowań w oparciu o wiadomości pozyskiwane z naszego Punktu Informacji 60+.

Dla mieszkańców regionu Koleje Wielkopolskie przygotowały specjalną promocję – zwiedzający targi VIVA SENIORZY! mogli przyjechać do Poznania pociągiem tego właśnie przewoźnika i dzięki pieczątce uzyskanej na stoisku Kolei, wrócić do swojej miejscowości za darmo.

Wszystkim wystawcom i odwiedzającym serdecznie dziękujemy za wspólny czas i wymianę myśli i energii podczas tegorocznej edycji targów VIVA SENIORZY! Szczególne podziękowania kierujemy do partnerów, współpracowników i wolontariuszy, bez których przygotowanie tego ogromnego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe. Mamy nadzieję zobaczyć się z Wami wszystkimi za rok.

Zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych

Fotorealcje znajdziecie na www.goo.gl/9dfZHo oraz
https://www.facebook.com/VivaSeniorzy/ 

 
Targi VIVA SENIORZY! są realizowane we współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Miedzynarodowych Targów Poznańskich


Współorganizatorami imprezy są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych

Partner

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
oraz Prezydenta Miasta Poznania