Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

EkoAkademia Seniora

16.4.2021

Logotyp Związku Międzygminnego GOAPZwiązek Międzygminny GOAP zaprasza ośrodki gminne, kulturalne oraz instytucje działające na rzecz osób 60+ do zorganizowania dla swoich podopiecznych bezpłatnych zajęć edukacyjnych poświęconych zasadom prawidłowej segregacji odpadów. 

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie osobom 60+ zagadnienia gospodarki odpadami w kontekście ochrony środowiska oraz zaprezentowanie właściwego postępowania z odpadami powstającymi w  gospodarstwach domowych.

W trakcie 45-minutowej prelekcji omawiane będą zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Seniorzy będą mogli także uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Obecnie zajęcia odbywają się w formule online za pośrednictwem platformy szkoleniowej Microsoft Teams.

Chęć udziału w zajęciach mogą zgłaszać ośrodki gminne, kulturalne oraz instytucje działające na rzecz osób 60+ na adres e-mail: edukacja@goap.org.pl. Termin przeprowadzenia zajęć jest ustalany indywidualnie z każdym podmiotem. Zgłoszeń można dokonywać przez cały rok. Organizatorzy EkoAkademii Seniora skontaktują się z konkretnym podmiotem w celu ustalenia terminu przeprowadzenia zajęć.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel.: 61 646 74 53/57 oraz na stronie: