Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Fundusze na projekty senioralne – poradnik

Czym są fundusze?

To bezzwrotna pomoc finansowa, którą można otrzymać od donatora lub sponsora (inaczej doracja, dofinansowanie czy grant). Fundusze najczęściej są udzielane na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania, zwanego projektem. Może być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników itp. Wsparcia finansowego mogą udzielać ministerstwa, urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie, Unia Europejska, organizacje pozarządowe czy firmy prywatne to tzw. grantodawcy. Najczęściej, aby zdobyć dofinansowanie, należy wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez grantodawcę, poprzez wysłanie wniosku lub listu intencyjnego. Wnioski te są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

Kto może pozyskać fundusze?

O otrzymanie dotacji nie mogą ubiegać się osoby prywatne. W konkursach grantowych brać udział mogą jedynie zarejestrowane stowarzyszenia, fundacje, jednostki administracji publicznej, rady Osiedla, kościoły, czasami firmy prywatne lub  grupy nieformalne. Jeśli więc nie jesteśmy członkiem lub członkinią stowarzyszenia, nie mamy fundacji, a chcemy ubiegać się o fundusze dla swojej inicjatywy, można albo założyć nową fundację czy stowarzyszenie albo przyłączyć się do już istniejących i zaproponować w ramach ich działalności starania o pozyskanie funduszy na planowany przez ciebie projekt.

Czym jest projekt i jak go napisać?

Projekt to nic innego jak spisany w pewnej formie pomysł na działanie. Nie należy mylić go z wnioskiem. Wniosek o dofinansowanie to także nazwa, która często pojawia się w kontekście funduszy, a oznacza po prostu projekt wpisany w konkretny formularz konkursowy, wymagany przez grantodawcę. Każdy projekt powinien zawierać następujące informacje: tytuł, termin realizacji, opis problemu, cele działań, szczegółowo opisane działania, rezultaty, budżet.