Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Fizjoterapia ambulatoryjna i domowa dla osób, które przeszły COVID-19

28.5.2021

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, że od 14 maja jest możliwe skorzystanie ze świadczeń rehabilitacji przeznaczonej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej.

Usługi te kierowane są do pacjentów po przechorowaniu COVID-19, u których utrzymuje się duszność, poważnie utrudniająca aktywność pacjenta (pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego). Dla pacjentów, którzy nie maja możliwości samodzielnego poruszania się i nie mogą dotrzeć do punktów, w których skorzystać można z takiej fizjoterapii, dostępna jest fizjoterapia domowa. Celem świadczeń jest poprawa sprawności organizmu, zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego. Uczestnik programu dowie się również, jak radzić sobie ze skutkami choroby i co robić, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności.

Podstawa rehabilitacji

Świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej dla osób po przebyciu COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19. Czas trwania rehabilitacji wynosi do 6 tygodni. Musi się ona rozpocząć nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Wizyta fizjoterapeutyczna pierwszorazowa odbywa się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Uczestnik programu w czasie jego trwania nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych, zarówno ze środków programu, jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych. Program fizjoterapii postcovidowej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych i domowych obejmuje trening fizyczny oraz edukację pacjenta. Program realizowany jest przez podmioty posiadające podpisaną umowę z WOW NFZ na realizację świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej, wpisane przez Oddział do wykazu podmiotów udzielających świadczeń covidowych.

Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie NFZ: