Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z bezpłatnej fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej. Dostępna jest też fizjoterapia dla osób aktywnych zawodowo.

Bezpłatna Fizjoterapia Domowa

Fizjoterapia realizowana jest w domu u pacjenta. Finansowana jest przez NFZ – potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty, które należy zarejestrować w Wielkopolskim Centrum Terapii w terminie do 30 dni od daty jego wystawienia. Dostępną jest też Fizjoterapia Domowa Prywatna (bez skierowania).

Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności przyjmowani są bez kolejki.

Dla kogo:

 • pacjenci z: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego;
 • z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
 • z uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
 • z chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami (np. toczeń układowy, twardzina, zapalenie wielomięśniowe), przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi;
 • z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji);
 • z urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie) oraz osoby w stanie wegetatywnym lub apalicznym

Pacjenci otrzymają:

 • konsultację wstępną i końcową z fizjoterapeutą (ustalenie indywidualnego planu rehabilitacji);
 • do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo;
 • 5 zabiegów dziennie, do 80 dni rehabilitacji: praca manualna, ćwiczenia indywidualne, nauka chodu oraz zabiegi fizykalne takie jak: laseroterapia, elektroterapia;
 • porady dotyczące higieny pracy i dnia codziennego;

Zabiegi realizowane są w Poznaniu i powiecie poznańskim, Kórniku, Swarzędzu, Śremie i powiecie śremskim, Wrześni i powiecie wrzesińskim, Koninie i powiecie konińskim, Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, Słupcy i powiecie słupeckim, Środzie Wielkopolskiej i powiecie średzkim, Miłosławiu, Grodzisku Wielkopolskim i powiecie grodziskim.

Zapisy:

tel.: 512 046 048

Więcej na ten temat:

Fizjoterapia domowa

Bezpłatna Fizjoterapia Ambulatoryjna

Fizjoterapia realizowana w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii przy ul. Łomżyńskiej 1. Finansowana jest przez NFZ – potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty, które należy zarejestrować w Wielkopolskim Centrum Terapii w terminie do 30 dni od daty jego wystawienia. Dostępną jest też Fizjoterapia Ambulatoryjna Prywatna (bez skierowania).

Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności przyjmowani są bez kolejki.

Dla kogo:

 • pacjenci w każdym wieku;
 • schorzenia ortopedyczne (po zabiegach operacyjnych, amputacjach);
 • urazy (złamania, skręcenia), urazy sportowe (więzadeł, ścięgien, naderwania mięśni);
 • bóle kręgosłupa, bóle stawów, dyskopatia, rwa kulszowa, rwa ramienna;
 • choroby reumatyczne;
 • stany zapalne tkanek (zapalenie ścięgna Achillesa, tzw. ostroga piętowa, łokieć tenisisty i inne),
 • bóle głowy, migreny;
 • schorzenia neurologiczne (pacjenci po udarze, urazie czaszkowo- mózgowym);
 • bóle mięśniowo – stawowe, zwyrodnienia;
 • choroby narządu ruchu;
 • inne dysfunkcje;

Pacjenci otrzymają:

 • konsultację wstępną z fizjoterapeutą (ustalenie indywidualnego planu fizjoterapii);
 • 10 dni fizjoterapii (terapia manualna, masaż leczniczy);
 • ćwiczenia indywidualne oraz zabiegi fizykalne takie jak: laseroterapia, ultradźwięki, elektroterapia, krioterapia miejscowa, światłolecznictwo – Sollux, hydroterapia, pole magnetyczne;
 • porady dotyczące ergonomii, higieny pracy i dnia codziennego;

Zapisy:

Więcej informacji:

Fizjoterapia ambulatoryjna

Bezpłatna Fizjoterapia Ambulatoryjna dla osób aktywnych zawodowo

Fizjoterapia realizowana w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii przy ul. Łomżyńskiej 1. Finansowana jest przez NFZ – potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty, które należy zarejestrować w Wielkopolskim Centrum Terapii w terminie do 30 dni od daty jego wystawienia. Fizjoterapia finansowana jest ze środków UE (w ramach projektu „Aktywni w każdym wieku – powrót na rynek pracy” – nie trzeba mieć orzeczenia.

Do kogo:

 • kobiety w wieku 50-59 lat z bólem mięśniowo-stawowym;
 • mężczyźni w wieku 50-64 lat, z bólem mięśniowo-stawowym;
 • aktywni zawodowo, czyli osoby pracujące lub pozostające bez zatrudnienia, lecz poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem, zamieszkujące na terenie województwa wielkopolskiego: powiatu poznańskiego, miasta Poznania lub powiatu śremskiego;
 • osoby, które w czasie ostatniego miesiąca nie przebywały w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym oraz nie korzystały z ambulatoryjnej, dziennej opieki rehabilitacyjnej w ramach NFZ;

Pacjenci otrzymają

 • porady lekarza specjalisty;
 • każdemu pacjentowi zostanie utworzony Indywidualny Program Rehabilitacyjny;
 • dwudziestodniowy turnus fizjoterapeutyczny z codziennymi zabiegami rehabilitacyjnymi, dla każdego pacjenta;
 • spotkania edukacyjne o tematyce zdrowotnej;
 • zajęcia sportowo-rehabilitacyjne z fizjoterapeutami, indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta;

Zapisy:

tel.: 692 750 222

Więcej na ten temat:

Fizjoterapia abulatoryjna dla osób aktywnych zawodowo

Bezpłatna Fizjoterapia Ambulatoryjna dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Bez skierowania od lekarza i bez kolejki. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę u fizjoterapeuty. Fizjoterapia realizowana w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii przy ul. Łomżyńskiej 1.

Zapisy:

tel.: 692 750 222