Fundacja Serdecznik

Fundacja Serdecznik

ul. Grodziska 15, tel. 61 867 34 39

Fragment zgłoszenia konkursowego:

„Fundacja Serdecznik powstała w październiku 2009 roku. Jesteśmy organizacja pozarządową stawiającą sobie za cel realizowanie, propagowanie i popieranie idei przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury i sztuki poprzez organizację artystycznych projektów, warsztatów i spotkań. Od 2010 roku prowadzimy zajęcia plastyczne dla seniorów. Obecnie mamy 5 grup ośmioosobowych stworzonych specjalnie dla seniorów, którzy uczestniczą w cyklicznych cotygodniowych zajęciach.

Główną ideą naszych działań skierowanych do seniorów jest umożliwienie spotykania się w kameralnych stałych grupach osób o podobnych potrzebach rozwijania swoich talentów plastycznych”.

Uzasadnienie:

Fundacja od lat z powodzeniem prowadzi zajęcia plastyczne - artystyczne dla osób starszych. Seniorzy korzystający z warsztatów ponoszą tylko część kosztów tj. 30 zł miesięcznie, natomiast pozostała cześć dofinansowana jest przez fundację. Organizatorzy spotkań zapewniają profesjonalną kadrę szkoleniową – artystów plastyków oraz materiały plastyczne. Co roku w siedzibie fundacji oraz na zewnątrz odbywa się wystawa prac seniorów i młodzieży. Jest to okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania relacji międzypokoleniowych. Fundacja Serdecznik jest otwarta na potrzeby osób starszych. Siedzibą fundacji jest pięknie położony dom z ogrodem, który w czasie wakacji wykorzystywany jest do zajęć plenerowych. W planach fundacji jest zorganizowanie dla seniorów wakacyjnych plenerów artystycznych połączonych z ruchem na świeżym powietrzu.

Na stronie internetowej oraz za pośrednictwem portali społecznościowych Fundacji Serdecznik na bieżąco publikowane są zaproszenia i relacje z wydarzeń organizowanych z myślą o seniorach. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://serdecznik.pl/ oraz https://www.facebook.com/serdecznik/?fref=ts  oraz https://www.facebook.com/kulturaisztuka/?fref=mentions&__tn__=K-R

Stała oferta:

Warsztaty plastyczne dla seniorów w cenie 40 zł (za miesiąc) - przerwa wakacyjna - zajęć nie ma w lipcu i sierpniu.

Projekt Fifna, realizowany przy ul. Sienkiewicza 20; w środę i piątek od 9:00-13:00 odbywają się: konsultacje informatyczne, obowiązują zapisy pod numerem telefonu:  501 479 315; Poranki Seniora z Fifną - w miłym towarzystwie można napić się kawy/herbaty, poczytać książkę, porozmawiać, skorzystać z internetu czy skserować dokument (do 5 stron bezpłatnie); odbywa się również dyskusyjny klub książki, a także uwalnianie książek, (można wypożyczyć i pozostawić książki).