Generator Dostępności: III tura naboru zgłoszeń

Nowa szansa dla wyjątkowych pomysłów! Trwa III tura naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Poszukiwane są rozwiązania służące poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Swoje pomysły mogą zgłosić osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowatorskie i efektywne rozwiązania. Generator zapewnia wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Organizatorom zależy na współpracy z zaangażowanymi ludźmi, którzy dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować.

Zgłoszenia do 18 grudnia 2020 r.

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru dostępności. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 35 tys. zł.

Pod kątem merytorycznym Komisja Oceny Innowacji będzie analizować następujące kryteria:

Szczegóły (m.in. formularz zgłoszeń):

GENERATOR DOSTĘPNOŚCI: III TURA NABORU ZGŁOSZEŃ

Tadeusz Mirski
tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
tel. 515 323 393, 61 887 11 66