Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Generator dostępności: spotkania informacyjne

28.4.2021

Ruszył nabór pomysłów do Inkubatora Innowacji Społecznych „Generator Dostępności”, który oferuje granty (ok. 35 tys. zł) na nowe rozwiązania dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami.

Naborowi towarzyszyć będą trzy spotkania online – warsztaty kreatywne poświęcone innowacjom społecznym. Sesje odbędą się na platformie Zoom, do wyboru jeden z trzech terminów:

  • 11 maja (wtorek) – godz. 10.00-14.00,
  • 13 maja (czwartek) – godz. 10.00-14.00,
  • 19 maja (środa) – godz. 10.00-14.00.

W trakcie warsztatów zostaną przedstawione narzędzia pozwalające tworzyć nowatorskie rozwiązania i produkty. Uczestnicy przejdą przez warsztat zgodnie z metodą design thinking, zdiagnozowane zostaną potrzeby, a organizatorzy opowiedzą o narzędziach służących do definiowania problemów i generowania pomysłów pomysłów. Nie zabraknie wiedzy teoretycznej i pracy warsztatowej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny i obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez formularz:

Szczegóły na temat wydarzenia i projektu:

Generator Dostępności

Rozmawiając z najbliższymi i obserwując lokalną społeczność dostrzegamy problemy i ograniczenia w naszym otoczeniu. Sposobem na pozytywną zmianę są innowacje społeczne, czyli nowe rozwiązania na codzienne problemy. Ich twórcą może być każdy, kto jest wrażliwy na potrzeby najbliższych, chce kształtować otaczającą go rzeczywistość lub sam zmaga się z problemami.

Możliwości tworzenia takich rozwiązań daje Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności, w którym seniorzy mogą być grupą, dla której tworzy się nowe rozwiązanie, ale również sami mogą stać się twórcami. W ramach projektu, oprócz dofinansowania na ok. 35 tys. zł, można liczyć na konsultacje i wsparcie merytoryczne na każdym etapie tworzenia rozwiązania na rzecz osób o ograniczonej mobilności i percepcji. 

Nabór pomysłów już trwa. Do 27 maja można nadsyłać swoje zgłoszenia. Szczegółowe informacje: 61 856 73 29, www.innowacje.spoldzielnie.org. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.