Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konkurs Inicjatory 2020 – zgłoszenia kandydatów do 26 września

09.9.2021

Grafika informująca o konkursie "Inicjatory" - na białym tle czarne napisy dotyczące wydarzenia, niżej czarny pasek, a pod nim cztery kategorie, w których wyłonieni zostaną laureaci konkursu: żółty kolor - inicjator wspierający, czerwony - inicjator aktywizujący, zielony - incjator wspierający, niebski - inicjator roku. Poniżej logotypy patronów wydarzenia.Startuje 6. odsłona konkursu Inicjatory. Jego celem jest promocja i nagrodzenie najlepszych projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz Poznania i jego mieszkańców w 2020 roku. Nominacje można zgłaszać do 26 września.

Nominowane do konkursu mogą być poznańskie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne i inne podmioty, które realizowały inicjatywy obywatelskie w ramach nieodpłatnych działań społecznych lub społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgłaszane projekty mogą być zarówno wieloletnie, jak i krótsze. Wymagane jest, aby ich realizacja miała miejsce w 2020 roku. Kandydatów do tytułu „Inicjatora” może zgłosić każdy – zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa lub firmy, a także sam kandydat. W tegorocznej odsłonie konkursu „Inicjatory 2020 – Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa” kapituła wytypuje zwycięzców w czterech kategoriach:

  • Inicjator Roku – projekty, które zostały uznane przez jury za najlepsze spośród zgłoszonych,
  • Inicjator Wspierający – inicjatywy ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wspierające rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska,
  • Inicjator Aktywizujący – przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia,
  • Inicjator Nowatorski – inicjatywy będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe, dotychczas niepodejmowane, formy aktywności.

Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa

Nagroda Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa to statuetka wręczana niezależnie od nagród w wymienionych kategoriach, w otwartym głosowaniu, które zostanie uruchomione po ocenie formalnej zgłoszonych projektów. Andrzej Białas w latach 2015-2018 pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Prezydenta Poznania, następnie objął stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Zmarł we wrześniu 2019 roku, w wieku 62 lat.

Zwycięzcy w każdej kategorii, oprócz tytułu „Inicjatora” i statuetki, otrzymają również nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 25 tys. zł. Laureaci nagrody przedstawieni zostaną podczas uroczystej gali, która odbędzie się 8 grudnia. W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono 36 projektów. Spośród nich zwyciężyły inicjatywy: „Senior maluszka tuli”, „Pomoc dla Baraków”, „Fyrtel Główna” i „Akademia Piłkarska Pełnosprytni”.

Zgłoszenia w formie prezentacji multimedialnej lub jednominutowego filmu można przesyłać do 26 września pod adres ngo@um.poznan.pl z dopiskiem „Inicjatory 2020”. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne w załącznikach.

Szczegóły i kontakt:

  • tel. 61 878 48 58, 61 878 57 96.
Załączniki: