Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Innowacyjna rehabilitacja w POSUM

16.12.2020

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych uruchamia telerehabilitację kardiologiczną. Dzięki innowacyjnemu systemowi pacjenci będą mogli trenować w domu – bezpiecznie i pod kontrolą lekarza.

Propozycja POSUM pozwala na dostęp do rehabilitacji kardiologicznej tym pacjentom, którzy wcześniej nie mogli z niej korzystać z powodu różnorodnych barier takich jak brak czasu, zbyt dużą odległość od specjalisty czy też konieczność zachowania dystansu społecznego.

Rehabilitacja kardiologiczna jest niezwykle ważna. Udział w niej poprawia rokowania pacjentów, wydłuża ich życie, zmniejsza prawdopodobieństwo kolejnego incydentu wieńcowego, np. zawału serca. Szczególnie teraz, podczas pandemii, możliwość przeprowadzania treningów w domu zmniejszy poziom obaw pacjentów i ich lekarzy przed podjęciem rehabilitacji.

Aby wziąć udział w programie, trzeba uzyskać skierowanie od kardiologa i zgłosić się z nim do Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w POSUM. Tam pracownicy ośrodka – po konsultacji, odpowiednich badaniach i teście wysiłkowym – zakwalifikują pacjenta do konkretnego modelu rehabilitacji. Pierwsze kilka dni obejmują wprowadzenie. W tym czasie pacjenci jeszcze w oddziale będą uczyć się obsługi urządzeń i przechodzić treningi wydolnościowe pod okiem specjalistów, którzy następnie zaprogramują dla nich indywidualne sesje rehabilitacyjne.

Każdemu uczestnikowi programu zostaną wypożyczone urządzenia medyczne monitorujące trening. Przy ich pomocy będzie mógł ćwiczyć w domu, w odpowiedniej dla siebie formie i czasie. Marsz, bieg, jazda na rowerze, nordic walking czy gimnastyka – zalecane przez lekarza zadania będą dostosowane do potrzeb i preferencji pacjenta.

Zaprogramowanym sesjom rehabilitacyjnym będzie towarzyszyć ocena częstości rytmu serca, ciśnienia i EKG. Te dane będą zbierane przez urządzenia i na bieżąco przekazywane do specjalistów w POSUM. Dzięki ciągłemu monitoringowi aktywności fizycznej, trening będzie bezpieczny, a jego parametry – dostosowane do możliwości pacjenta. Taka forma pozwoli też na kontrolę postępów rehabilitacji.

Równocześnie z programu telerehabilitacji w POSUM może korzystać 20 osób. Cały cykl trwa 24 dni.

Rejestracja (osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub mailem):

Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
tel. 61 647 77 26
reh.kardio@posum.pl