Internetowo-telefoniczny Punkt Konsultacyjny

Studenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod merytoryczną opieką nauczycieli akademickich z Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej (prof. K. Wieczorowska-Tobis i dr A. Neumann-Podczaska) realizują działania w ramach Internetowo-Telefonicznego Punktu Konsultacyjnego (ItPK) „Studenci medycyny i farmacji – Seniorom”.

Działania te dedykowane są osobom po 60. roku życia. W dobie aktualnej pandemii COVID-19 to właśnie seniorzy są grupą szczególnie narażoną na ciężki przebieg choroby. Tym samym potrzebne są posunięcia ułatwiające tym osobom pozostanie w domu.

Punkt oferuje możliwość zadawania pytań dotyczących stosowanego leczenia, w tym bezpieczeństwa samodzielnego dołączania leków bez recepty i suplementów diety. Odpowiedzi udzielają wspólnie studenci kierunku lekarskiego i farmacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub telefonu.

Rejestracja prowadzona jest codziennie w godz. 9.00-12.00 pod numerem 61 873 83 27 przez sekretariat Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Projekt został objęty patronatem JM Rektora UMP.

REGULAMIN