Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Jak można ocenić Poznański Budżet Obywatelski?

16.12.2021
Grafika artykułu: na niebieskim tle grafika karty do głosowania, obok żółty ołówek.
Grafika UMP

Które zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego są oceniane przez poznaniaków pozytywnie? Co mieszkańcy myślą o poszczególnych etapach PBO? Jakie zmiany można wdrożyć w przyszłym roku? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań ma dać prowadzona właśnie ewaluacja.

Chociaż głosowanie i ogłoszenie wyników już za nami, pozostaje jeszcze równie ważny element – ocena tegorocznej edycji PBO. W ramach tego etapu pracownicy Urzędu Miasta Poznania chcą poznać opinie mieszkańców na temat budżetu obywatelskiego. Każdy chętny może wziąć udział w ankiecie.

Ankieta dostępna tutaj: tutaj.

Swoimi przemyśleniami na temat tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego można podzielić się do 31 grudnia. Kwestionariusz składa się z 24 pytań. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez poznaniaków wydane zostaną rekomendacje zmian w kolejnej edycji PBO. Wyniki ewaluacji upublicznione zostaną w serwisie PBO22.

Źródło: poznan.pl