Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: zielona grafika z elementami graficznymi z drzewem i kwiatem oraz napisem "Zielony Poznań. Zgłoszenia do 20.06.2023".W tym roku odbędzie się jubileuszowa, XXX edycja konkursu „Zielony Poznań” na najlepsze aranżacje przydomowych ogródków, balkonów, zieleńców i elewacji.

Co roku podczas konkursu ukazuje się ogromna pomysłowość uczestników. Ogrody z tajemniczymi zakątkami, działki z artystycznymi aranżacjami, balkony z ciekawą uprawą czy ukwiecone pasy zieleni świadczą o nieustającej pasji do roślin i dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania.

Jak wziąć udział w konkursie?

Miejski konkurs ma wyróżnić najlepsze aranżacje przydomowych ogródków, balkonów, tarasów zieleńców czy elewacji. Zgłoszenia przyjmowane będą od 2 maja do 20 czerwca w biurze konkursu — w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Można je składać również w siedzibach rad osiedli bądź — w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych — w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku urzędu miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej poznan.pl/zielonypoznan można pobrać regulamin oraz karty zgłoszeń. Udział jest bezpłatny.

Obiekty w konkursie podzielone są na sześć kategorii:

  • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne;
  • balkony, tarasy, loggie i okna;
  • ogrody przydomowe;
  • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców;
  • pasy zieleni;
  • zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: osiedlowego i miejskiego.

I etap osiedlowy — zgłoszone obiekty oceniane będą (do 20 lipca) przez przedstawicieli rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.

II etap miejski — najwyżej zaopiniowane obiekty oceniane będą przez Miejską Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta. Do 30 sierpnia Miejska Komisja Konkursowa zarekomenduje Prezydentowi Miasta Poznania wybór najciekawszych i najwyżej punktowanych obiektów zgłoszonych w sześciu kategoriach konkursu.

W konkursie przyznane zostaną także dwa Tytuły: Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne).

W tym roku zostaną przyznane wyróżnienia: Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pn. „Gatunki rodzime wśród roślin ogrodowych” oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii  i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za „Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej”.

W dotychczasowych 29 edycjach konkursu „Zielony Poznań” wzięło udział ponad 93 tys. uczestników.

Nagrody dla uczestników konkursu „Zielony Poznań” zapewnia prezydent Poznania oraz partnerzy konkursu: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Więcej informacji o konkursie na stronie www.poznan.pl oraz poznan.pl/zielonypoznan. Organizatorem konkursu „Zielony Poznań” jest Miasto Poznań — Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Źródło: www.poznan.pl