Projekt "We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu"

W styczniu 2014 roku Centrum Inicjatyw Senioralnych zostało partnerem pilotażowej kampanii: „We love eating. Rozsmakuj się w zdrowiu" koordynowanej przez P.A.U. Education SL w siedmiu miastach europejskich. Kampania realizowana jest pod patronatem Komisji Europejskiej. Projekt zakończył się we wrześniu 2015 roku.

PROGRAM KAMPANII I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE WE LOVE EATING: www.we-love-eating.eu/pl 

Śledź nas na facebooku www.facebook.com/We-Love-Eating-Poznan

www.facebook.com/WeLoveEatingEU

Sposób odżywiania się ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, życie i samopoczucie. Siedzący tryb życia oraz niewłaściwe nawyki żywieniowe to główne przyczyny zwiększonej częstotliwości występowania nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych.

Sześć z siedmiu największych czynników ryzyka przedwczesnej śmierci w Europie związanych jest ze sposobem odżywiania się i brakiem aktywności fizycznej. Dlatego też promowanie zdrowego żywienia i stylu życia stało się priorytetem dla Komisji Europejskiej.

Kampania „We love eating!” jest częścią tej inicjatywy. Jej celem jest edukacja żywieniowa i promocja zasad zdrowego żywienia w społecznościach lokalnych poprzez opracowanie i przetestowanie materiałów, które mają podnieść poziom świadomości w kwestii problemów zdrowotnych związanych z brakiem zbilansowanej diety, nadwagą i otyłością. W kampanii zwraca się uwagę na te kwestie w całym cyklu życia: od fazy prenatalnej, do wieku senioralnego, ze szczególnym uwzględnieniem trzech grup odbiorców:

Tematem kampanii „We love eating” jest jednak nie tylko odżywianie rozumiane jako dostarczanie substancji odżywczych i odpowiedniej liczby kalorii, ale również nasz stosunek do jedzenia, do tego co jemy, gdzie i z kim. 

Lokalna Grupa Promująca

Jesteśmy przekonani, że koniecznym warunkiem skutecznych działań w tym obszarze jest współpraca ze specjalistami działającymi w różnych dziedzinach związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną, przedstawicielami instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży i osób starszych.

Członkowie LGP będą konsultować zawartość merytoryczną materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w kampanii oraz wspierać działania na poziomie lokalnym.

Zapraszamy do kontaktu! 

Program wydarzeń w ramach kampanii na najbliższy miesiąc na naszej stronie w Punkcie Informacji 50+