Rozsmakuj się w zdrowiu - kampania żywieniowa

CEL I ODBIORCY

Celem kampanii informacyjnej "We love eating" jest podkreślenie ważnej roli zdrowej żywności, jako części składowej zdrowego stylu życia, a tym samym podniesienie poziomu świadomości mieszkańców w kwestii problemów zdrowotnych związanych z brakiem zbilansowanej diety, nadwagą i otyłością, szczególnie w trzech grupach odbiorców: dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży, osób po 60. roku życia.

ZAŁOŻENIA

Tematem kampanii „We love eating” jest jednak nie tylko odżywianie rozumiane jako dostarczanie substancji odżywczych i odpowiedniej liczby kalorii. Zwracamy uwagę na to, że jedzenie zaczyna się już w momencie kupowania produktów i ich przyrządzania. Podkreśla wagę wspólnego spożywania posiłków bogatych w kolorowe warzywa i owoce, picia czystej wody oraz podejmowania regularnej aktywności fizycznej. Kampania oferuje wskazówki i materiały, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, aby umożliwić całym społecznościom prowadzenie zdrowszego trybu życia.

KLUCZOWE PRZESŁANIA DLA KAMPANII

1. Radość zdrowego kupowania

2. Radość gotowania

3. Radość spożywania wspólnych posiłków

4. Radość picia wody

5. Radość spożywania kolorowych owoców i warzyw

6. Radość z aktywości fizycznej

MATERIAŁY

W trakcie realizacji projektu powstał szereg materiałów służących rozpowszechnianiu informacji w różnych grupach odbiorców. Są to przede wszystkim ulotki, plakaty i podręczniki. Materiały te w wersji elektronicznej znajdują się w zakładce Materiały do pobrania, drukowane można odebrać w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz w siedzibach partnerów kampanii.

PARTNERZY

Centrum Inicjatyw Senioralnych współpracuje w kampanii z instytucjami, organizacjami, firmami i wolontariuszami wchodzącymi w skład Lokalnej Grupy Promującej. Opis partnerów znajduje się w osobnej zakładce Partnerzy kampanii.

 

Szczegółowe informacje na temat konkretnych działań zamieszczać będziemy na bieżąco w zakładce Wydarzenia.

Dołącz do nas na facebooku tutaj