Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Kawka Bis – trwa nabór wniosków do miejskiego programu

20.7.2023

Grafika artykułu: na ciemnoniebieskim tle w białej ramce biały napis "Kawka Bis", po jego lewej stronie symbol dwóch ptaków - jeden jest biały, drugi - przezroczysty. Pod białą ramką białe napisy informujące o szczegółach programu, w prawym dolnym rogu biały logotyp Miasta Poznania. Do 31 lipca można składać wnioski do kolejnej edycji miejskiego programu Kawka Bis, który ułatwia zmianę sposobu ogrzewania. Warto szybko złożyć dokumenty — w 2023 i 2024 roku można dostać największe dofinansowanie. Tegoroczna pula środków przeznaczona na ten cel to 10 mln zł. 

Dzięki programowi mieszkańcy mogą wymienić swoje stare, niespełniające norm piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Pozwala to znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet.

W programie można uzyskać dofinansowanie na likwidację pozaklasowego pieca w przypadku zmiany na:

 • ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową,
 • pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną.

Uwaga: nie są dotowane same instalacje fotowoltaiczne oraz rozbudowa już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Ile wynoszą dofinansowania? 

Uzyskać można nawet 100 proc. dofinansowania kosztów wymiany „kopciucha”. Limity wysokości zwrotu kosztów wynoszą odpowiednio:

 • 12 tys. zł w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmiany na ogrzewanie elektryczne,
 • 15 tys. zł w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe,
 • 25 tys. zł w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych — nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,
 • 30 tys. zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) – nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,
 • 40 tys. zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i panele fotowoltaiczne — nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Ponadto kwota maksymalnego dofinansowania w roku 2023 i 2024 będzie największa od początku istnienia programu. Podniesienie większości kwot dotacji ma na celu zachęcenie mieszkańców do zmiany źródeł ogrzewania, aby uniknąć płacenia kar od 2024 roku.

Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym szybciej będzie on rozpatrzony i pozostanie więcej czasu na realizację inwestycji. Rozliczenie z otrzymanego dofinansowania musi nastąpić do 31 października 2023 roku.

Finansowanie przedsięwzięcia może odbyć się bez kredytów czy angażowania środków własnych, dzięki wykorzystaniu metody faktury odroczonej.

Kto może skorzystać z miejskiej dotacji?

Bezzwrotna dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy do ogrzewania swoich nieruchomości mieszkaniowych wciąż wykorzystują tak zwane kopciuchy. Wsparcie mogą także uzyskać wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy, osoby prawne, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Od 1 stycznia 2024 roku posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Jest to zatem najwyższa pora, aby postarać się o dofinansowanie na wymianę „kopciucha”.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • w formie papierowej — w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu),
 • listownie (kierując dokumenty na wskazany adres) – datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania, nie data stempla pocztowego.

UWAGA: Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. Dokumenty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Warto zaznaczyć, że jest to ostatni dzwonek na likwidację „kopciucha”. Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z „kopciuchów” będzie karane. Do końca 2023 roku należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 roku należy zastąpić piece kaflowe lub typu koza (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń), a do końca 2027 roku należy wymienić kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4.

Dotychczas dzięki programowi Kawka i Kawka Bis, w latach 2015-2022 rozliczono 2 143 umowy oraz trwale zlikwidowano 4 210 źródeł na paliwo stałe na terenie Poznania. Wydano łącznie 27 808 284,12 zł.

Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania można znaleźć na stronie internetowej: www.poznan.pl/kawka/.

Źródło: poznan.pl