Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Projekt Klub Korespondencyjnych Przyjaciół jest realizowany przez Klub Coolturalnych Seniorów. Adresowany jest głównie do seniorów, ale nie tylko.

Klub ma zachęcić różne osoby do zawierania i kontynuowania nowych znajomości w czasie pandemii za pomocą tradycyjnej korespondencji – listów, kartek z pozdrowieniami, własnoręcznie wykonanych pocztówek itp. Pomysł polega na tym, aby nie naruszając zasad RODO zainicjować korespondencję między indywidualnymi seniorkami i seniorami lub całymi klubami.

Skrzynką kontaktową pomiędzy seniorami będą liderzy i animatorzy poszczególnych grup. Będą oni przekazywać korespondencję od seniorów z jednego klubu do drugiego. Kwestia częstotliwości i sposobu przekazywania korespondencji pomiędzy liderami będzie ustalana indywidualnie i dostosowana do możliwości każdej grupy czy lidera.

Korespondencja będzie przekazywana w zamkniętych kopertach, na których będzie napisane imię adresata i nazwa jego klubu, grupy lub imię i nazwisko lidera. Jeśli imiona w obrębie jednej grupy będą się powtarzać, do imienia będzie można dodać pseudonim czy dodatkową literę. Na początek można zacząć od życzeń urodzinowych i imieninowych oraz pozdrowień między grupami.

Organizatorzy projektu mogą też zapewnić potrzebne materiały piśmiennicze czy plastyczne.

Osoby lub grupy z Poznania zainteresowane dołączeniem do Klubu Korespondencyjnego Przyjaciół mogą kontaktować się z Iwoną Kręglewską, Organizatorką Społeczności Lokalnej przy MOPR (Filia Stare Miasto):

tel. 515 746 757
e-mail: iwona_kreglewska@mopr.poznan.pl