Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Na zdjęciu koperta, papier listowy i pióra leżą na stoliku, obok bukiet różowych tulipanówProjekt Klub Korespondencyjnych Przyjaciół jest realizowany przez Klub Coolturalnych Seniorów. Adresowany jest głównie do seniorów, ale nie tylko.

Klub ma zachęcić różne osoby do zawierania i kontynuowania nowych znajomości w czasie pandemii za pomocą tradycyjnej korespondencji – listów, kartek z pozdrowieniami, własnoręcznie wykonanych pocztówek itp. Pomysł polega na tym, aby nie naruszając zasad RODO zainicjować korespondencję między indywidualnymi seniorkami i seniorami lub całymi klubami.

Skrzynką kontaktową pomiędzy seniorami będą liderzy i animatorzy poszczególnych grup. Będą oni przekazywać korespondencję od seniorów z jednego klubu do drugiego. Kwestia częstotliwości i sposobu przekazywania korespondencji pomiędzy liderami będzie ustalana indywidualnie i dostosowana do możliwości każdej grupy czy lidera.

Korespondencja będzie przekazywana w zamkniętych kopertach, na których będzie napisane imię adresata i nazwa jego klubu, grupy lub imię i nazwisko lidera. Jeśli imiona w obrębie jednej grupy będą się powtarzać, do imienia będzie można dodać pseudonim czy dodatkową literę. Na początek można zacząć od życzeń urodzinowych i imieninowych oraz pozdrowień między grupami.

Organizatorzy projektu mogą też zapewnić potrzebne materiały piśmiennicze czy plastyczne.

Osoby lub grupy z Poznania zainteresowane dołączeniem do Klubu Korespondencyjnego Przyjaciół mogą kontaktować się z Iwoną Kręglewską, Organizatorką Społeczności Lokalnej przy MOPR (Filia Stare Miasto):

tel. 515 746 757
e-mail: iwona_kreglewska@mopr.poznan.pl