Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Klub seniora dla osób po kryzysach psychicznych

25.8.2021

W ramach klubu seniora organizowane są zajęcia grupowe oraz indywidualne, prowadzone przez terapeutę i psychologa.

Spotkania klubu odbywają się we wtorki przy ul. Grodziskiej 14. Seniorki i seniorzy mogą się tu swobodnie spotykać, rozmawiać i oddawać ulubionym aktywnościom.

Projekt dedykowany jest mieszkańcom Poznania wieku 65+ będącym w kryzysie psychicznym.

Cel projektu:

  • wzmacnianie zdrowia psychicznego u osób starszych,
  • przeciwdziałanie kryzysom psychicznym oraz wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
  • poprawa jakości życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej,

Zakres realizowanych zadań to:

  • zajęcia klubowe nakierowane na rozwój osobisty i aktywizację społeczną (np. arteterapia, muzykoterapia itp.),
  • działania integracyjne,
  • bezpłatne poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne dla osób starszych,
  • prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
  • poprawa funkcji poznawczych u osób starszych z doświadczeniem choroby psychicznej,

Kontakt: tel. 790 707 401

Inicjatywa działa w ramach projektu unijnego „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Drews”, realizuje ją Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.