Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Kluby seniora i animator senioralny