Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Logotyp: Animator SenioralnyTo projekt skierowany do poznańskich seniorek i seniorów, osób tworzących kluby seniora oraz inne miejsca aktywności senioralnej, mający na celu wsparcie tego typu inicjatyw oraz nawiązanie współpracy pomiędzy oddolnymi grupami senioralnymi a Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zadanie realizują animatorki senioralne.

Praca animatorek skupia się przede wszystkim na wspieraniu klubów wiedzą, motywowaniu do rozwoju i rozwiązywaniu trudności oraz promowaniu klubów seniora. Punktem wyjścia są spotkania z klubami seniora – będąc blisko klubów możliwe jest projektowanie działań odpowiadających na realne potrzeby, uwzględniających specyfikę miejsca i osób. Tym samy rozbudowywana jest baza poznańskich klubów seniora, których w tej chwili na mapie miasta jest już prawie osiemdziesiąt. Animatorki współpracują też z instytucjami otwartymi na potrzeby seniorów, studentami poznańskich uczelni, pracownikami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

Przestrzenią sprzyjającą wymianie informacji jest koordynowane przez animatorki Poznańskie Forum Klubów Seniora. Forum powstało po to, by stworzyć możliwość spotkania się i podzielenia doświadczeniami liderów i członków poznańskich klubów, a także po to, aby animatorki oraz zapraszani goście mogli przekazywać przedstawicielom klubów wiedzę i informacje, jakich poszukują.

Animatorki wspierają liderów i liderki w tworzeniu programów wydarzeń odbywających się w klubach, na bieżąco informują też o źródłach pozyskiwania środków finansowych na działalność klubową. Koordynują też Akademię Liderów Liderek – to cykl warsztatów ze specjalistami różnych dziedzin dedykowanych osobom prowadzącym klub seniora.

Animatorki zapraszają do współpracy!

Kontakt:

  • Magdalena Kowalska, magdalena.kowalska@centrumis.pl, Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, tel. 517 068 827, 61 842 35 09 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).