Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Akademia Liderów i Liderek

Prowadzisz klub seniora lub chcesz stworzyć miejsce aktywności senioralnej? Potrzebujesz wsparcia i inspiracji? Akademia Liderów i Liderek czeka na Ciebie.

Od października do grudnia 2019 roku Centrum Inicjatyw Senioralnych realizowało cykl spotkań dla obecnych i przyszłych liderek i liderów poznańskich społeczności senioralnych. Uczestniczki i uczestnicy zajęć dowiedzieli się między innymi, jak rozpoznać potrzeby grupy i dopasować do nich działania. Poznali metody pracy z grupą i sposoby radzenia sobie z konfliktami. Zdobyli wiedzę na temat pisania projektów i możliwości ich dofinansowania oraz metod dotarcia do seniorek i seniorów z informacją i zaproszeniem. Spotkania były również okazją do tego, żeby wspólnie zastanowić się, jaka jest różnica między tworzeniem wydarzeń w zespole składającym się z wielu seniorów i seniorek, a pracą indywidualną.

W ramach I edycji Akademii Liderów i Liderek odbyło się osiem czterogodzinnych spotkań w formie wykładów połączonych z częścią praktyczną.

Program Akademii:

  • Wprowadzenie do Akademii Liderów i Liderek. Kim jest animator społeczny, lider/liderka klubu seniora, społeczności lokalnej?
  • Profil seniora/seniorki. Potencjał (potrzeby i oczekiwania) osób starszych, formy aktywizacji.
  • Komunikacja interpersonalna. Pobudzanie kreatywności.
  • Współpraca ze społecznością lokalną (CIL, rady osiedli). Jak pracować „z” a nie „dla”.
  • Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.
  • Wolontariat oraz projekty międzypokoleniowe.
  • Promocja działań. Współpraca międzyklubowa, międzysektorowa, między NGO. Wykorzystanie Internetu i pozyskanie kompetencji cyfrowych.
  • Warsztat podsumowujący. Ewaluacja. Uroczysta gala kończąca.

Akademia Liderów i Liderek dedykowana jest osobom, które odprowadzają podatki w Poznaniu (czyli w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazały one jako miejsce zamieszkania podatnika miasto Poznań). Do udziału w cyklu spotkań zaproszono. 20 osób, które złożyły formularz aplikacyjny w ramach prowadzonej rekrutacji.

Akademia Liderów i Liderek została opracowana przez animatorki senioralne z Centrum Inicjatyw Senioralnych w odpowiedzi na potrzeby przedstawicieli i przedstawicielek poznańskich klubów seniora oraz innych osób działających na rzecz seniorek i seniorów w Poznaniu.

Regulamin Akademii Liderów i Liderek: