Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Akademia Liderów i Liderek

Warsztaty podczas pierwszej edycji Akademii Liderów i Liderek. Uczestnicy siedzą przy owalnym stole, u szczytu stołu dwie prowadzące warsztat. Projekt dedykowany jest osobom otwartym na zdobywanie nowych kompetencji oraz chcącym aktywnie budować poznańską sieć liderek i liderów działających w klubach seniora czy planującym włączyć się w tworzenie poznańskiej oferty dla najstarszych mieszkańców naszego miasta. To już druga edycja Akademii.

Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza na cykl tematycznych warsztatów realizowanych przez wykwalifikowanych specjalistów. Zajęcia będą odbywać się w pięknych wnętrzach Teatru Polskiego przy ul. 27 Grudnia 8/10 w Poznaniu.

W ramach Akademii Liderów i Liderek odbędzie się 6 spotkań w formie wykładów z częścią praktyczną.

Program Akademii:

11 października

 • Wprowadzenie do Akademii Liderów i Liderek,
 • Kim jest animator społeczny, lider/liderka klubu seniora, społeczności lokalnej?
 • Potencjał seniorów i seniorek w działaniach społecznych.

18 października

 • Komunikacja interpersonalna,
 • Pobudzanie kreatywności,
 • Wzmacnianie zasobów własnych.

25 października

 • Współpraca ze społecznością lokalną,
 • Jak pracować „z”, a nie „dla”? – angażowanie i włączenie uczestników/ uczestniczek we wspólne prowadzenie grupy, klubu, organizacji.

8 listopada

 • Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne,
 • Potencjał wolontariacki w klubach seniora i projektach dedykowanych osobom starszym.

15 listopada

 • Myślenie projektowe,
 • Promocja działań oraz wykorzystanie różnych kanałów docierania do zainteresowanych z informacją.

22 listopad

 • Warsztat podsumowujący
 • Ewaluacja
 • Uroczysta gala kończąca.

Akademia Liderów i Liderek została opracowana przez animatorki senioralne z Centrum Inicjatyw Senioralnych w odpowiedzi na potrzeby poznańskiego środowiska senioralnego.

Zgłoszenia

Chętne osoby powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, następnie dostarczyć go do Centrum Inicjatyw Senioralnych osobiście lub przesłać na adres mailowy: animator.senioralny@centrumis.pl:

Formularz dostępny jest też w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

Zgłoszenia od 13 września do 27 września 2021 roku. O przyjęciu do Akademii Liderów i Liderek zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

W Akademii Liderów i Liderek uczestniczyć mogą osoby, które odprowadzają podatki w Poznaniu, czyli w swoich zeznaniach podatkowych wskazały Poznań jako miejsce zamieszkania.

Pozostałe załączniki:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji: tel. 61 847 21 11, 517 068 827.