Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Lista poznańskich klubów seniora

Kluby Seniora to miejsca spotkań osób starszych. Są to grupy nieformalne, tworzone spontanicznie i prowadzone przez samych seniorów, choć najczęściej wspierane przez jednostki, przy których powstają. Większość Klubów funkcjonuje przy organizacjach pozarządowych, ośrodkach kultury, spółdzielniach mieszkaniowych lub radach osiedli czy parafiach. Kluby mają integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Jak można zostać członkiem Klubu Seniora?

Jedynym uniwersalnym kryterium jest wiek – w zależności od klubu, zapraszane są do niego osoby powyżej 55. lub 60. roku życia. Ponadto, niektóre grupy mają pewne ograniczenia np. przyjmują tylko mieszkańców danego osiedla czy osoby, które w przeszłości wykonywały ten sam zawód (funkcjonują np. kluby dla emerytowanych nauczycieli). Najczęściej wystarczą jednak tylko dobre chęci i odrobina odwagi, aby zadzwonić do klubu lub pójść do niego po raz pierwszy.

Niektóre Kluby pobierają składki członkowskie, które przeznaczane są na bieżącą działalność (np. zorganizowanie wycieczki). Taka opłata wynosi na ogół od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie. Jeśli Klub prowadzi jakieś sekcje czy koła zainteresowań (np. szachy, gimnastyka, taniec, śpiew, nauka języków obcych, wycieczki itp.), ich uczestnicy czasem wnoszą dodatkową, niewielką opłatę za zajęcia.

Szczegółowe informacje o poznańskich klubach seniora można uzyskać od animatorki senioralnej pod numerami telefonu 517 068 827, 61 842 35 09 lub bezpośrednio w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24.

BAZA KLUBÓW (podział według dzielnic)

Dębiec

 • Klub Seniora przy parafii pw. Świętej Trójcy, ul. 28 Czerwca 1956 r. 328
 • Klub Seniora przy parafii pw. Błogosławionej „Poznańskiej Piątki”, ul. Orzechowa 21a
 • Koło Emerytów i Rencistów przy HCP Metalowcy przy Cegielskim, ul. 26 czerwca 1956 r. 223/229

Górczyn

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło nr 70, ul. Rawicka 12/14
 • Klub Seniora Górczyn, ul. Ściegiennego 10

Głuszyna

 •  Klub Seniora „Dolina Głuszynki”, Głuszyna 141A

Grunwald

 • Klub Seniora Raszyn, ul. Rynarzewska 9
 • Klub Seniora, ODK Stokrotka, ul. Cyniowa 11 151
 • Klub Seniora, ODK Kopernik, ul. Galileusza 8
 • Klub Seniora, Koło Osiedlowe KOS przy Klubie Rondo, Koło Emerytów i Rencistów, ul. Przybyszewskiego 56
 • Klub Seniora Klub Rondo, ul. Przybyszewskiego 56
 • Klub Seniora przy parafii pw. Św. Michała Archanioła, ul. Stolarska 7
 • Klub Seniora, Fundacja Orchidea, ul. Hetmańska 15-19c
 • Klub Seniora „Zorza”, ul. Wojskowa 16
 • Klub Seniora „Relax”, ul. Wojskowa 16
 • Klub Seniora Promyk, ul. Promyk 4
 • Klub Seniora dla osób po kryzysach psychicznych, ul. Wojskowa 14

Jeżyce

 • Klub Seniora Jeżyce, tymczasowy brak siedziby
 • Klub Seniora Bednarska, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, ul. Bednarska 4
 • Klub Seniora, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. Dąbrowskiego 18
 • Klub Seniora Nauczycieli Miasta Poznania, ul. Słowackiego 58
 • Klub Seniora Niezapominajki, tymczasowy brak siedziby
 • Jeżycki Klub Seniora, Stowarzyszenie Jeżyczanie, ul. Jackowskiego 5-7
 • Klub Seniora Pauza, Fundacja Petra Senior, ul. Poznańska 19
 • Klub Seniora „AB OVO” przy Jeżyckim Centrum Kultury, ul. Jackowskiego 5-7
 • Klub Seniora Magnolia, ul. Jackowskiego 5-7

Junikowo

 • Klub Seniora, Stowarzyszenie Księgowych Oddział w Poznaniu, ul. Ziębicka 18

Kiekrz

 • Klub Seniora Aster, Stowarzyszenie Aster, ul. Sanatoryjna 2

Ławica

 • Klub Seniora „Złote Marzenia”, Stowarzyszenie Seniorów Ławica, ul. Templińska 22

Łazarz

 • Klub Seniora Bamberka, Klub Osiedlowy Krąg, ul. Dmowskiego 37
 • Klub Seniora Działkowiec, Polski Związek Działkowców ROD, ul. W. Cybulskiego 6/1
 • Złoty Klub Seniora, ROD im. Kopczyńskiego, ul. Hetmańska

Naramowice

 • Klub Seniora przy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Naramowicka 156

Nowe Miasto

 • Klub Seniora Cybinka, ul. Warszawska 93/95
 • Klub Seniora „Razem na Głównej”, ul. Główna 42 (gimnazjum nr 20), Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Razem na Głównej”

Piątkowo

 • Klub Seniora Przyjaciele, os. Bolesława Chrobrego pawilon 110
 • Klub Seniora Batory, os. Stefana Batorego 38e, wejście F
 • Klub Seniora Królewska Oaza, os. Władysława Jagiełły 13
 • Klub Seniora Korona, os. Bolesława Śmiałego 104
 • Klub Seniora Złoty Liść, os. Władysława Łokietka 6c
 • Klub Seniora Hetman, os. Jana III Sobieskiego 52

Podolany

 • Klub Seniora „Uśmiechaj się”, ul. Druskienicka 32

Rataje

 • Klub Seniora przy parafii pw. Św. Rocha, ul. Św. Rocha 10
 • Klub Seniora Feniks, DK Polan Sto, os. Polan 100
 • Klub Seniora – Raj Seniora, DK Orle Gniazdo, os. Lecha 43
 • Klub Seniora Rodzina, DK Orle Gniazdo, os. Czecha 114
 • Klub Seniora Jubilaci, DK Jubilat, os. Tysiąclecia 30
 • Klub Seniora Piastun, DK Na Skarpie, os. Piastowskie 104
 • Klub Seniora Jarzębina, DK Jagiellonka, os. Jagiellońskie 120
 • Klub Seniora Złota Jesień, SM „Osiedle Młodych”, os. Powstań Narodowych 31
 • Klub Seniora Tęcza, DK Jędruś, os. Bohaterów II Wojny Światowej 76
 • Klub Seniora Brzozy, os. Rusa 110
 • Klub Seniora Wigor, DK Na Pięterku, os. Orła Białego 5
 • Klub Seniora Spokojna Przystań, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Amikus, os. Rusa 6
 • Klub Seniora na Żegrzu, Fundacja Pomocy Ludziom „Jest Nadzieja”, parafia pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi, salki w kościele na os. Stare Żegrze 18
 • Klub Seniora Byłych Pracowników TVP S.A., ul. Serafitek 8
 • Klub Seniora Jesienna Rezydencja, Fundacja „Srebrne Lata”, os. Rusa 120
 • Klub Seniora „Bajka”, Dom Kultury „Orle Gniazdo”, os. Lecha 43

Smochowice

 • Klub Seniora, Stowarzyszenie Na Rzecz Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego Dla Mieszkańców Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w  Poznaniu, ul. Muszkowska 1a

Sołacz

 • Klub Seniora Wierzbak, OK Wierzbak, ul. Wojska Polskiego 8
 • Klub Seniora Sołacz, OK Wierzbak, ul. Wojska Polskiego 8

Stare Miasto

 • Klub Seniora 82, Autorski Klub Seniora, ul. Krakowska 10
 • Klub Seniora – Kącik dla Seniora, przy kawiarni „KÓLTURA”, ul. 23 lutego 8
 • Klub Seniora „Niezły Młyn”, ul. Mostowa 16
 • Rada Seniorów Automobilklubu Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37
 • Klub Seniora Pasja, ul. Chwaliszewo 75 (siedziba Centrum PISOP)
 • Klub Seniora Przystań, Centrum Inicjatyw Lokalnych Spójnik, ul. 23 lutego 8
 • Klub Seniora przy parafii pw. Św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1

Starołęka

 • Klub Seniora „Pogoda Ducha” przy parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, ul. Forteczna 53

Strzeszyn

 • Strzeszyński Klub Seniora, ul. M. Hłaski 16 (przedszkole nr 77)

Świerczewo

 • Klub Seniora Świerczewski Krąg – Dom Seniora, Stowarzyszenie Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg, ul. Grabowa 22B

Wilda

 • Klub Seniora Politechniki Poznańskiej, pl. Marii Skłodowskiej Curie 5
 • Klub Seniora przy parafii pw. Maryi Królowej, Rynek Wildecki 4
 • Klub Seniora, Oddział Wielkopolskiego Polskiego Związku Głuchych, ul. Przemysłowa 45/49
 • Klub Fyrtel Seniora, Wolontariat Wielkopolski, ul. Garczyńskiego 13,
 • Wildecki Klub Senioralny – Schron Trzeciego Wieku, ul. Rolna 24

Winogrady

 • Klub Seniora Zakątek Seniora, Wolontariat Wielkopolski, ul. Drewlańska 10/69
 • Klub Osiedlowy Stare Winogrady, ul. Brandstaettera 6
 • Klub Seniora Nike, ODK Wiktoria, os. Zwycięstwa 125
 • Klub Seniora Druga Młodość, ODK Bajka, os. Wichrowe Wzgórze 124
 • Klub Seniora, ODK Słońce, os. Przyjaźni 120
 • Klub Seniora Złota Jesień, ODK Pod Lipami, os. Pod Lipami 108A

Wola

 • Klub Seniora Wola, Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14