Koło Przewodników PTTK im. M. Mottego

Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim PTTK

pl. Kolegiacki 16,  tel. 61 853 03 97

Fragment zgłoszenia konkursowego:

Koło Przewodników PTTK istnieje od 1951 roku i działa w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Przez cały okres swojej działalności nastawione jest na popularyzację historii i teraźniejszości Poznania i regionu. Główną formą naszej działalności jest organizacja spacerów dla mieszkańców po Poznaniu i okolicy oraz turystów odwiedzających nasze miasto. Od 15 lat organizujemy dla mieszkańców wycieczki autokarowe po mieście, na których pokazujemy „co nowego w Poznaniu”. Celem wycieczek jest pokazanie nowych inwestycji, osiedli mieszkaniowych, rozwiązań komunikacyjnych, planów rozbudowy itp. Wycieczki te adresowane są głównie do starszych mieszkańców miasta, dla których przemieszczanie się po, stale rozbudowującym się mieście może stanowić trudność.

Uzasadnienie:

Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego organizuje bezpłatne spacery po Poznaniu.  Większość uczestników wspólnych przechadzek jest w wieku senioralnych. Podczas spacerów rozdawane są ulotki i materiały informacyjne dotyczące działalności koła oraz programy wycieczek. Tematyka spacerów dostosowana jest do potrzeb osób starszych np. czas spaceru, nagłośnienie, unikanie barier architektonicznych podczas spaceru.  Koło Przewodników otwarte jest na propozycje seniorów i często realizuje spacery „na zamówienie”. Dodatkowo dwa razy w roku organizowane są wyjazdy autokarowe po mieście (ostatnia niedziela lipca i pierwsza niedziela sierpnia), mające na celu pokazanie nowych inwestycji w mieście. Koło PTTK prowadzi także kursy dla przyszłych przewodników. Uczestnikami kursu są również seniorzy ,którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o regionie i zdobić nowe kwalifikacje (kurs jest odpłatny). Obecna siedziba koła posiada bariery architektoniczne (schody). Dyżury przewodników odbywają się w każdy czwartek w godz. 12.00-14.00 w siedzibie przy pl. Kolegiackim 16. Koło Przewodników otwarte jest na współpracę z innymi podmiotami (np. pomoc przy organizacji wycieczek, spacerów, wyjazdów). Więcej na stronie internetowej www.przewodnicy-pttk.org

Stała oferta:

Bezpłatne spacery po Poznaniu i okolicy.