Konferencja mieszkaniowa

22.04.2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja pt. „Senior – to nie ja? Czy jesteśmy przygotowani na starzenie się społeczeństwa?" zorganizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Miasto Poznań - Centrum Inicjatyw Senioralnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie wraz z Partnerem - Grupą CenterMed. Adresatami konferencji byli przedstawiciele władz miejskich i gminnych, pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorcy, przedstawiciele towarzystw budownictwa społecznego oraz deweloperzy.

Konferencja poświęcona była mieszkalnictwu uwzględniającemu potrzeby seniorów, stąd podtytuł: „Kierunki rozwoju mieszkalnictwa w kontekście starzenia się społeczeństwa. Działania samorządów na rzecz poprawy jakości życia seniorów”. W trzech panelach zaprezentowane zostały różne warianty organizacji miejsca zamieszkania osoby starszej wraz z usługami potrzebnymi do zapewnienia jej bezpieczeństwa, niezależności, a tym samym dobrej jakości życia. Pokazane zostałyprzykłady projektów zrealizowanych przez polskie samorządy, a debata z udziałem zaproszonych gości była okazją do omówienia mocnych i słabych stron powyższych rozwiązań i opisania kluczowych kwestii związanych z ich realizacją. Przedstawione zostały zagadnienia nowoczesnych usług opiekuńczych, w tym teleopieki, usług społecznych oraz wyzwań, jakie stoją przed wszystkimi samorządami w związku z organizacją miejsca zamieszkania seniorów i polityki lokalowej.

Do pobrania PROGRAM

Przeczytaj relację z konferencji lub pobierz materiały