Materiały konferencyjne

Dokumenty do pobrania:

ABSTRAKTY wystąpień

Program konferencji

Plakat promujący konferencję

Broszura Jak promować aktywność osób starszych w Europie

 

Zapraszamy do wysłuchania audycji związanych z tematem konferencji:

Czy solidarność międzypokoleniowa jest możliwa? - Wanda Wasilewska zapytała o to gości Międzynarodowej Konferencji Solidarności Międzypokoleniowej, Radio Merkury, 24.05.2012

"Rozmowy po zachodzie" - solidarność międzypokoleniowa, Radio Merkury, 22.05.2012 

Radio Emaus, Międzynarodowa Konferencja Solidarności Międzypokoleniowej, 17.05.2012

 


   

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.