Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020

Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020. Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

Do aplikowania uprawnione są:

działające na terenie województwa wielkopolskiego.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść do 5 000 zł. Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 310 000 zł. Maksymalny okres realizacji projektów to 15 kwietnia – 30 września 2020 roku.

Oferty należy składać za pomocą generatora dostępnego na stronie www.pisop.org.pl. Nabór ofert w generatorze prowadzony będzie od 14 lutego 2020 roku do 9 marca 2020 roku do godz. 12.00. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 3 kwietnia 2020 roku.

Więcej informacji na stronie: http://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2020/ 

Projekty współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.