Konkurs Mikrograntów 2020

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” ogłasza konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną, w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy), i będą realizowane na terenie Miasta Poznania w terminie do 30.11.2020 r. Nabór wniosków jest ciągły.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2020 roku wynosi 300 tys. złotych, przy czym jednostkowa kwota dofinansowania Mikrograntu nie może przekraczać kwoty 5 tys. złotych.

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1.04.2020 r. pod warunkiem otrzymania pozytywnej informacji o dofinansowaniu. Realizacja Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30.11.2020 r. Minimalny czas realizacji Mikrograntu to 3 miesiące (minimum 90 dni kalendarzowych). Nieprzekraczalny termin rozliczenia Mikrograntu to 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Mikrograntu.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

UWAGA! W związku ze szczególnymi środkami ostrożności związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, dyżury w biurze są zawieszone.

Szczegółowe informacje i wszystkie dokumenty konkursowe znajdują się na stronie: http://dzialamyrazem.pl/konkurs-cil-regrantingowe-2020/