Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konkurs mikrograntów: Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych

23.3.2023

Grafika artykułu: na białym tle granatowy napis: "Konkurs Mikrograntów Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022-2024", wokół figury sześciokątów, na czerwonym sześciokącie w lewym górnym roku napis: "Centrum Inicjatyw Lokalnych", poniżej granatowy napis: "Inspirujemy. Działamy. Bądźmy aktywni lokalnie", w prawym dolnym rogu logotypy partnerów.

Ruszył konkurs na projekty, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności. Jest on realizowany w ramach zadania „Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022-2024” przez Wielkopolską Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Fundację Inicjatyw Społecznych It’s Up To You. Wybrane w konkursie inicjatywy otrzymają mikrogrant w wysokości do 4 tys. zł. 

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną, w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowane z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W konkursie mogą wziąć udział m.in. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, czyli grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujące inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności, posiadające obligatoryjnie patronat organizacji pozarządowej.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2023 roku  wynosi 200 tys. zł. W konkursie zostanie wybranych minimum 40 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 4 tys. zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10 proc. mikrodotacji.

W przypadku grup nieformalnych przez wkład własny należy rozumieć wyłącznie wkład osobowy (w tym praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy) oszacowany na podstawie wyceny rynkowej ich pracy.

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji mikrograntu to 1 kwietnia 2023 roku. Realizacja mikrograntu musi zostać zakończona do 15 grudnia 2023 roku. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji mikrograntu to 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).

Gdzie można otrzymać informacje na temat konkursu?

Telefonicznie:

  • pod nr tel. 666 739 981 (infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00),
  • pod nr tel. 696 565 116 (w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów w środy w godz. 16.00-20.00).

Mailowo:

  • wysyłając wiadomość pod adres e-mail: ngo@dzialamyrazem.pl, w tytule maila należy wpisać hasło „Konsultacja RCIL 2023” (w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów w środy w godz. 16.00-20.00).

Osobiście:

  • w biurze projektu przy ul. Jackowskiego 5/7  (we wtorki i czwartki w godz. 12.00 -15.00).

Potrzebę odbycia konsultacji lub doradztwa w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl lub telefonicznie pod nr tel. 666 739 981 w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu lub w formie wybranej przez zainteresowanych.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej: