Konkurs poetycki dla seniorów

Klub Seniora 82, Szkoła Podstawowa nr 82 oraz Rada Osiedla Stare Miasto zapraszają do udziału w konkursie poetyckim dla seniorów „Moje piękne chwile – cieszmy się życiem”. Prace można składać do 17 września.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do poznańskich seniorów. Udział w konkursie jest bezpłatny. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie niepublikowane.

Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście, przesyłać listem poleconym na adres siedziby organizatora: Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10, 61-889 Poznań.

Terminy:

Konkurs trwa od 15 czerwca do 17 września 2020 r. Jury oceni prace do 22 września 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane do 24 września 2020 r. na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29 września 2020 r. O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegóły na temat konkursu znaleźć można w regulaminie:

REGULAMIN