Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konsultacje dla osób z zaburzeniami otępiennymi i ich opiekunów

14.10.2021

Niebieska grafika Wielkopolskiego Stowarzyszenia AlzheimerowskiegoOśrodek Geriatryczno-Gerontologiczny przyjmuje zgłoszenia na konsultacje dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi oraz ich opiekunów.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie prowadzi Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi. Głównym jego celem jest diagnozowanie i konsultowanie pacjentów z chorobą otępienną oraz możliwe kompleksowe wsparcie pacjentów, ich rodzin i opiekunów.

Ośrodek oferuje nieodpłatne konsultacje ze specjalistami:

  • psychiatrą,
  • geriatrą,
  • psychologiem,
  • pracownikiem socjalnym,
  • fizjoterapeutą;

Zapisy pod numerem tel. 501 081 709 w godz. 10.00-14.00 w dni robocze.

Przy Stowarzyszeniu działa również grupa terapeutyczna. Informacje na temat terminów spotkań grupy znaleźć można na stronie: www.alzheimer-poznan.pl.

W programie mogą wziąć udział mieszkańcy Poznania odprowadzający podatki w naszym mieście. Program został dofinansowany ze środków Miasta Poznania.

Szczegóły:

  • Kontakt: ul. Józefa Garczyńskiego 13, tel. 501 081 709 (w dni robocze w godz. 11.00-14.00);