Konsultacje społeczne: al. Wielkopolska

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie alei Wielkopolskiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu, odbędzie się w czwartek 20 lutego 2020 r. o godzinie 17.00 w 38. Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym, ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 20 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna: Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90, Tomasz Rymarski i Olga Karpińska -koordynatorzy projektu, tel. 61 639 64 88 i 89.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Szczegółowe informacje:

https://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/w-rejonie-alei-wielkopolskiej-w-poznaniu-i-etap-20-lutego-2020,p,38115,38126,51323.html